Podsumowanie działalności OSP Krępa Kościelna w 2023 rokuCzas czytania: 3 min.
Listen to this article

Tekst i zdjęcie z profilu Tomasz Stempień

W 2023 roku wyjazdy:

12 – pożary
24 – miejscowe zagrożenia
13 – zabezpieczenia operacyjne
11 – wyjazdy gospodarcze
1 – ćwiczenia
3 – alarmy fałszywe
Rok działalności zdominowany był staraniami o pozyskanie środków finansowych na zakup nowego samochodu.
W dniu 11 października Przedsiębiorstwie Specjalistycznym BOCAR w Korwinowie i dokonaliśmy odbioru fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 typ GBA 4,1/16 – VOLVO FLD3C dla OSP w Krępie Kościelnej.
Koszt zakupu to aż 1 127 910,00 zł i sfinansowany został ze środków:
327 910,00 zł – Samorządu Miasta i Gminy Lipsko;
375 000,00 zł – Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
275 000,00 zł – Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach wsparcia jednostki będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym;
150 000 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego komponent “OSP – 2023”
Po 15 latach (6 października 2008 r prawie w tym samym składzie odbieraliśmy też z BOCARu Mercedesa) to drugi nowy samochód dla OSP w Krępie Kościelnej.
W tym miejscu szczególne podziękowanie za ogromną pomoc i zaangażowanie dla Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko – Pana Jacka Wielorańskiego, Radnych Rady Miejskiej w Lipsku oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Podziękowanie również dla wszystkich wymieniowych wyżej instytucji bez wsparcia których niemożliwy byłby zakup samochodu. Prezent na nasze 100-lecie już jest.
W dniu 24 lutego 2023 r nasza jednostkę wizytował Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Tomasz Cybul.
W dniu 27 maja 2023 r delegacja OSP brała udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę a 11 czerwca 2023 r w XII Pielgrzymce do Wysokiego Koła. Braliśmy też udział w jubileuszach zaprzyjaźnionych jednostek: OSP Ciepielów, OSP Wola Pawłowska.
Pod koniec roku na wieczną służbę odeszło dwóch druhów z naszej OSP (10 września – Ś.P. druh Henryk Szewczyk i 10 października – Ś.P. druh Mariusz Dusza).
Oczywiście w ciągu roku współpraca z Parafią w Krępie Kościelnej, Samorządem Miasta i Gminy Lipsko, Komendą Powiatowa PSP w Lipsku, Szkołami w Krępie i Hucie. Spotkania dla dzieci i młodzieży, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, wsparcie VÌ Charytatywnego Biegu Mikołajkowego. Udział w uroczystościach Świąt Państwowych i Kościelnych.
Z dotacji KSRG zakupiliśmy 4 węże i nóż ratowniczy. Dzięki darowiźnie finansowej przekazanej nam przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń zakupiliśmy 4 węże tłoczne na wyposażenie nowego VOLVO. Serdeczne podziękowanie dla Pana Nadleśniczego dr inż. Sławomira Roberta Okonia i Pana Leśniczego Mariana Kustry za życzliwości i okazane wsparcie finansowe.
Rok owocny pod względem szkoleń.
1 druh ukończył szkolenie podstawie a aż 5 druhów odnowiło recertyfikację KPP dodatkowo 2 druhów ukończyło szkolenie przygotowujące do egzaminu dopuszczającego do kierowania pojazdem samochodowym o dmc pow. 3.5 t dla strażaka ratownika OSP.
Serdecznie dziękuję wszystkim za wspieranie ochotniczego pożarnictwa w Krępie Kościelnej oraz druhom za zaangażowanie w działalność operacyjną i pracę społeczne.
Przed nami rok wytężonej pracy i przygotowań do jubileuszu 100-lecia.
Tomasz Stempień – Prezes OSP Krępa Kościelna

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.