Podsumowali ubiegłoroczną działalność jednostki OSP Jawor SoleckiCzas czytania: 2 min.
Listen to this article

14 stycznia br., w siedzibie OSP Jawor Solecki odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, podczas którego podsumowano ubiegłoroczną działalność jednostki oraz przyjęto plany na rok bieżący.

Zebranie otworzył Prezes dh Łukasz Jarosz, który poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych strażaków jednostki. Następnie powitał zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili:

– Wójt Gminy Sienno – Mariusz Strąk;

– Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim, Radny Rady Powiatu w Lipsku – Paweł Niedziela;

– Radna Rady Gminy w Siennie – Jadwiga Gajos;

– Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku – mł. kpt. Maciej Sypuła;

– Przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siennie, Prezes OSP w Osówce, Radny Rady Gminy w Siennie – dh Julian Siwek;

– Przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siennie, Prezes OSP w Nowej Wsi – dh Mariusz Kaczor.

W trakcie zebrania, przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania z działalności, uzupełnione o prezentację multimedialną, przedstawiającą w skrócie najważniejsze wydarzenia z życia jednostki w 2022 roku. Należą do nich m.in.: montaż pierwszego w powiecie ogólnodostępnego defibrylatora, realizacja 9 szkoleń prewencyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców gminy Sienno oraz zajęcie III miejsca w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

Zebranie stanowiło również okazję do uporządkowania kwestii administracyjno-formalnych. Przyjęto nowy statut jednostki, który zastąpił stary dokument, zawierający liczne braki formalne i błędy, niedostosowany do obecnych przepisów i realiów funkcjonowania OSP.

Przyjęto również do realizacji plany na 2023 rok. Najważniejszym celem jest pozyskanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zastąpiłby eksploatowany obecnie pojazd Star z 1988 roku. Do innych, ambitnych zamierzeń, należy także rozszerzenie prowadzonej działalności prewencyjno-szkoleniowej, w tym również pracy z młodzieżą szkolną.

Ponadto, decyzją walnego zebrania, druhowie: Jan Zygmunt Dusza oraz Czesław Sitek otrzymali godność członków honorowych jednostki.

Spotkanie zakończyło się pysznym poczęstunkiem, przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich „Jaworzanki” w Jaworze Soleckim, któremu druhowie składają serdeczne podziękowanie za ogromne wsparcie w organizacji walnego zebrania, pozwalające na kontynuację w bardzo przyjemnej atmosferze dyskusji po zakończeniu części oficjalnej.

Źródło: OSP Jawor Solecki.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.