Podpisanie umowy dot. OZE w Urzędzie Gminy Rzeczniów!Czas czytania: 2 min.
Listen to this article

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek i Skarbnik Gminy Edyta Walczyk w obecności Sekretarza Gminy Justyny Niedzieli-Gawlik, podpisali umowę na „Dostawę i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gmin Ciepielów i Solec nad Wisłą”.

Umowa realizowana jest w ramach projektu „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość umowy wynosi 626 364,41 zł brutto, natomiast całego projektu 10 808 416,02 zł.

Gmina Rzeczniów jako lider projektu czuwa nad prawidłową realizacją inwestycji na terenie trzech gmin partnerskich. Termin realizacji inwestycji jest zgodny z harmonogramem, który przewiduje zakończenie prac w październiku tego roku.

W związku z epidemią koronawirusa spotkanie Partnerów projektu, tj. przedstawicieli Gminy Ciepielów i Gminy Solec nad Wisłą oraz wspólne podpisanie umowy nie było możliwe. Niezbędne dokumenty zostaną dziś dostarczone do Urzędów Gmin i każdy z partnerów indywidualnie je podpisze.

Źródło: Urząd Gminy w Rzeczniowie.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.