PILNE! Komunikat ZUK w sprawie śmierdzącego wysypiskaListen to this article
Czas czytania: 2 minut

Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o. o. informuje, iż na terenie składowiska odpadów w miejscowości Wola Solecka/Wólka prowadzone są prace związane z rekultywacją składowiska, zgodnie z posiadanymi decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Starosty Lipskiego.

Obecnie wykonywany jest etap rekultywacji polegający na ułożeniu warstwy glebotwórczej o miąższości do 2,0 m. W związku z powyższym do czerwca 2024 r. realizowane będą dostawy materiałów służących do formowania warstw rekultywacyjnych i skarp składowiska, tj. głównie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Lipsku oraz kompostu pochodzącego z przetwórstwa.

Ostatnim etapem rekultywacji będzie rekultywacja biologiczna polegająca na obsiewie mieszanką roślin oraz wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów. Ostateczne zakończenie rekultywacji składowiska w m. Wola Solecka Wólka planowane jest do końca 2024 r.

W okresie wykonywanych prac rekultywacyjnych w obrębie składowiska odczuwany może być specyficzny zapach kompostu oraz osadu ściekowego wykorzystywanych jako główny materiał budulcowy warstwy rekultywacyjnej. Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o. o. dołoży starań aby wykonywane prace nie powodowały uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.
Ponadto informujemy, że w marcu 2023 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie delegatura w Radomiu przeprowadził oględziny składowiska odpadów w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz warunków posiadanych decyzji pod kątem prawidłowości prowadzenia procesu rekultywacji składowiska odpadów. Niniejsze oględziny nie stwierdziły żadnych naruszeń.

Dodatkowo na naszą prośbę o komentarz do informacji od czytelnika o osadach z oczyszczalni dostaliśmy poniższa informację.
Informujemy, że osad pochodzący z Oczyszczalni Ścieków w Lipsku wykorzystywany jest do wykonania warstwy rekultywacyjnej, na której dokonane będą nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin, zgodnie z posiadanymi decyzjami Starosty Lipskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego i nie stanowi w żadnym razie zagrożenia dla środowiska. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe panujące w ostatnim okresie (intensywne opady deszczu, ulewy) osad został za bardzo uwodniony co spowodowało jego spłynięcie po skarpie w niewielkiej ilości poza teren składowiska. Obecnie po ustaniu niekorzystniejszych warunków pogodowych trwają przygotowania do niezwłocznego usunięcia osadu. Ponadto informujemy, iż osad jest powszechnie wykorzystywany w celach rolniczych jako bio-nawóz rolniczy o parametrach korzystniejszych niż nawóz- obornik.

 

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie dotyczącej zarobków!

Porównanie zarobków wójtów, burmistrzów i starosty
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.