Otwarcie Targowiska Miejskiego w Lipsku!Czas czytania: < 1 minutę
Listen to this article

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje, że od dnia 05.05.2020 r. targowisko miejskie w Lipsku będzie otwarte w pełnym zakresie.

Jednocześnie Burmistrz informuje, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) aktualnie obowiązują następujące restrykcje sanitarne, które muszą być przestrzegane na targowisku:

1. Przy jednym miejscu prowadzenia sprzedaży może przebywać maksymalnie 4 osoby. Limit ten nie dotyczy osób stanowiących obsługę miejsc sprzedaży na targowisku.

2. Do odwołania osoby kupujące produkty na targowisku obowiązane są nosić podczas zakupu towarów lub usług rękawiczki jednorazowe.

UWAGA! Zgodnie z treścią par. 8 ust. 7 pkt.1 w/w rozporządzenia, zarządzający targowiskiem zapewni przy wejściu na targowisko jedynie płyn do dezynfekcji rąk. Przed wejściem na targowisko prosimy o zdezynfekowanie dłoni.

3. Obowiązek noszenia w trakcie dokonywania zakupów rękawiczek nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie będzie wymagane.

Szanowni Mieszkańcy, drodzy Sprzedawcy – dla Waszego dobra prosimy o przestrzeganie wszystkich standardów bezpieczeństwa sanitarnego.

Źródło: Miasto i Gmina Lipsko.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.