Można składać wnioski o oszacowanie powstałych szkód podczas przymrozków!Czas czytania: 4 min.
Listen to this article

Wiosenne przymrozki – wnioski o oszacowanie powstałych szkód.

Gmina Rzeczniów

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Rzeczniów w dniach 21-22 maja 2020 r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, Wójt Gminy Rzeczniów, mając na uwadze realny termin oszacowania upraw, informuje producentów rolnych, których uprawy uległy uszkodzeniu przez w/w zjawisko, że ostateczny termin składania wniosków o oszacowanie powstałych szkód w gospodarstwach rolnych upływa w dniu 10 czerwca 2020 roku.

Formularz wniosku można pobrać w Punkcie Obsługi Urzędu Gminy w Rzeczniowie (na parterze) lub wydrukować ze strony internetowej Urzędu Gminy w Rzeczniowie i uzupełniony złożyć w w/w punkcie.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, niezbędnymi do przeprowadzenia szacowania szkód musi być czytelnie podpisany przez właściciela gospodarstwa.

We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok.
Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2020, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

W przypadku złożenia wadliwie uzupełnionego wniosku, rolnicy będą wzywani do OSOBISTEGO stawiennictwa się w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie, celem poprawienia/uzupełnienia wniosku.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zasad ogłaszanych na bieżąco przez służby sanitarno-epidemiologiczne.

Wniosek do pobrania

Źródło: Urząd Gminy w Rzeczniowie.


Gmina Solec nad Wisłą

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Solec nad Wisłą szkód w uprawach rolnych spowodowanych zjawiskiem przymrozków wiosennych w okresie 21.05.2020r.–22.05.2020r. Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, że istnieje możliwość składania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.

Wnioski o oszacowanie należy składać do dn. 10.06.2020r.  w sekretariacie Urzędu Gminy Solec nad Wisłą (pok. nr 3).

Powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie w 2020 roku (należy wykazać wszystkie uprawy).

Wzór  wniosku jest dostępny do pobrania:

  • w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą;
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.solec.pl – zakładka dla interesantów.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
  • Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

Do pobrania

1. Wniosek o oszacowanie szkód  2020r.

Źródło: Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą.


Miasto i Gmina Lipsko

W związku z wystąpieniem na terenie Miasta i Gminy Lipsko w dniach 21 – 22 maja 2020 roku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje o możliwości złożenia przez producentów rolnych, których uprawy uległy uszkodzeniu przez w/w zjawisko, wniosków o oszacowanie powstałych szkód.

Wnioski o oszacowanie szkód należy składać w terminie do 10 czerwca 2020 roku w sekretariacie Urzędu – pokój Nr 33.

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko – pokój Nr 24, lub ze strony internetowej Urzędu www.lipsko.eu

Do wniosku należy dołączyć:

1 .Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na 2020 rok.

2. Kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) księga stada/paszporty.

Wniosek do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód

Źródło: Miasto i Gmina Lipsko.


Gmina Sienno

wniosek o oszacowanie szkódpobierz ]

Źródło: Urząd Gminy w Siennie.


Wniosek do pobrania pod linkiem: Formularz wniosku o oszacowanie_szkod.docx

Źródło: Urząd Gminy w Chotczy.


W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Ciepielów  szkód w uprawach rolnych spowodowanych zjawiskiem przymrozków wiosennych w okresie 21.05.2020r.–22.05.2020r. Wójt Gminy Ciepielów informuje, że istnieje możliwość składania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym. Wnioski o oszacowanie należy składać do dn. 10.06.2020r. w Urzędzie Gminy w Ciepielowie. Powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie w 2020 roku (należy wykazać wszystkie uprawy).

Wzór  wniosku jest dostępny do pobrania:

– w Urzędzie Gminy Ciepielów;

– na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.ciepielow.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

– Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.

– Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

 

Do pobrania:

  WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

Źródło: Urząd Gminy w Ciepielowie.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.