Oświadczenie majątkowe – Wójt Siennasienno.pl
Listen to this article
Czas czytania: 3 minut

Minął termin składania oświadczeń majątkowych za 2022 rok. Pojawiają się na stronach poszczególnych jednostek. Dzisiaj Mariusz Strąk.

 

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

Oświadczenie majątkowe składają radni, wójt, przewodniczący rady gminy zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Mariusz Strąk – Wójt Gminy Sienno.

W oświadczeniu Pana Wójta jest kilka dziwnych rzeczy. Sami oceńcie.

Po kolei.

Oszczędności – 40  tysięcy zł za rok 2022 a rok wcześniej Pan Wójt wpisał 36 tysięcy. Tylko 4 tysiące więcej w rok? Dziwne acz możliwe.

Zdziwienie jednak będzie niżej.

Dom – 170 metrów – wydaje się, że wartość wpisana jest poprawnie (może nawet za dużo), jednak taka sama jak rok wcześniej i jeszcze rok wcześniej i za 2019 rok również taka kwota. Dom na pewno zyskał na wartości. Ceny nieruchomości szaleją.
Gospodarstwo rolne – 0,32 ha – wartość 880 tysięcy zł!!! – czy pod nim jest żyła złota? 275 zł za metr? Panie Wójcie, 80 zł za metr to już cena wygórowana. Czy poprawne wartości Pan wpisał (jedna labo drugą)?
W roku 2020 uzyskał Pan przychód z gospodarstwa w wysokości 33 400 zł. W 2019 roku Pana gospodarstwo to 2,9 ha i wartość prawie taka sama.

Samochody: dwa – wiekowe – praktycznie 20 letnie.

Kredyty: mieszkaniowy 310 tysięcy, rok temu taka sama wysokość – oświadczeniodawcy zazwyczaj wpisują ile zostało do spłaty. Do tego limit odnawialny w wysokości 60 tysięcy.

Dochód: 259 tysięcy 680,80 zł – niezwykle przychylna jest Rada Gminy dla Pana Wójta. Rok wcześniej dochód to 167 tysięcy. 100 tysięcy praktycznie podwyżki. Oczywiście netto mniej.
Panie Wójcie pytania:

  • jak to się stało, że przy takiej podwyżce Pana oszczędności wzrosły tylko o 4 tysiące?
  • ma Pan  kredyt na mieszkania a nie wpisał Pan mieszkania. O co chodzi? Czy to kredyt na dom?
  • czy zmniejszył Pan limit zadłużenia w banku? Może nadpłacał kredyt mieszkaniowy? Czy zechce Pan podać aktualne wartości zadłużenia?
  • czy w gospodarstwie rolnym wpisał Pan niepoprawną powierzchnię czy wartość? Czy potwierdza Pan, że działka jest warta tyle ile Pan wpisał?
  • na jakiej podstawie podaje Pan wartość domu i dlaczego od 4 lat wartość się nie zmienia?
  • czy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości złoży Pan korektę?

Pytania wysłaliśmy 6 czerwca, czekamy na odpowiedź.

(do dzisiaj, 19.06.2023 rok, godzina 12:27brak odpowiedzi.)

Oceń wójta Sienna
Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie dotyczącej zarobków!

Porównanie zarobków wójtów, burmistrzów i starosty
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.