Ogromny rozwój i realizacja wielu inwestycji. Co dalej?
Przed nami 5 rok obecnej kadencji samorządu. Cztery lata 2019-2022, które pomimo pandemii, wojny za naszą wschodnią granicą i związanym z nią kryzysem energetycznym oraz inflacją, jakby na przekór trudnościom, dla Gminy Ciepielów były okresem ogromnego rozwoju i realizacji wielu inwestycji na łączną kwotę ponad 45 milionów złotych (średnio rocznie ponad 11 milionów złotych).

Podkreślić należy, że w tym okresie nie zaciągaliśmy żadnych pożyczek i kredytów, systematycznie spłacając dotychczasowe zadłużenie. Większość z 45 milionów złotych wydatkowanych na inwestycje, to środki pozyskane z zewnętrznego dofinansowania, między innymi z Unii Europejskiej, ale zdecydowana większość to środki pozyskane z różnego rodzaju programów i dotacji rządu premiera Morawieckiego.

Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, mając już prawie osiemnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu gminą, że ostatnie cztery lata to największa w historii pomoc Państwa – Rządu Polski dla naszego samorządu, bo samorząd to Państwo, a Państwo to samorząd.

Dla zobrazowania poziomów dofinansowania, proszę porównać dofinansowanie unijne (niewątpliwie bardzo potrzebne): zadanie pkt. 4 do dofinansowania rządowego: zadanie pkt. 3 (różnica w poziomie dofinansowania na rzecz rządowego wręcz – przytłaczająca).

Do budowy jednego mini kompleksu ze środków unijnych dokładamy więcej własnych środków niż do pięciu bliźniaczych kompleksów z dofinansowaniem z Polskiego Ładu.

Przed nami 5 rok, w którym nie zwalniamy tempa i zamierzamy wykonać kolejne wielomilionowe inwestycje.

– informuje Artur Szewczyk, Wójt Gminy Ciepielów.

Wśród inwestycji, na pierwszy plan wysuwają się inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, których realizację Gmina Ciepielów rozpoczęła w 2022 roku, a zakończy w roku 2023:

1) Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papuzińskiego na PSP w Ciepielowie – 1 249 936,00 zł (998 695,00 zł RFIS Polski Ład + 251 241,00 zł – 15% wkład własny).

2) Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgiem – 2 696 910,00 zł (2 422 423,00 zł RFIS Polski Ład + 547 487,00 zł – 15% wkład własny).

3) Budowa mini kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Kałkowie, Chotyzach, Wielgiem, Pcinie, Starym Ciepielowie – 2 316 897,00 zł (2 085 207,00 zł RFiS Polski Ład + 232 690,00 zł wkład własny).

W okresie dwuletnim, Gmina Ciepielów realizuje także zadanie z finansowaniem unijnym tj.

4) Budowa mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Świesielice – 455 099,00 zł (171 638,00 zł PROW UE, 283 461,00 zł – 61% wkład własny).

Kolejnymi zadaniami zaplanowanymi w ramach w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych to:

5) Budowa SUW w Starym Ciepielowie – 3 850 000,00 zł (3 500 000,00 zł RFIS Polski Ład + 350 000,00 zł – 10% wkład własny).

6) Budowa SUW w Świesielicach – 3 850 000,00 zł (3 500 000,00 zł RFIS Polski Ład + 350 000,00 zł – 10% wkład własny).

7) Budowa odcinka sieci wodociągowej Świesielice-Drezno wraz z modernizacją nawierzchni asfaltowej drogi Świesielice-Anusin-Drezno -2 967 175,00zł (879 250,00 zł RFIS Polski Ład + 247 925,00 zł – 10% wkład własny).

8) Budowa drogi powiatowej Wielgie-Łaziska: 3 500 000,00 zł (175 000,00 zł wkład własny gminy).

9) Realizacja budowy poprawności efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej – 2 500 000,00 zł (2 450 000,00 zł RFIS Polski Ład + 50 000,00 zł – 2% wkład własny).

10) Budowa miejsc obsługi rowerów, oznaczenie szlaków turystycznych, zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem do koszenia poboczy, przycinania krzewów przydrożnych, odmulania rowów oraz zakup 9-osobowego mini autobusu w ramach Związku Gmin nad Iłżanką – 875 000,00 zł (787 500,00 zł RFIL Polski Ład + 87 500,00 zł -10% wkład własny).

Realizując inwestycje, Gmina Ciepielów planuje kolejne zadania tak, aby proces inwestycyjny był prawidłowo przygotowany i gmina dysponowała gotowymi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę. Dlatego też, Gmina przystępuje do nowych opracowań, w tym:

11) Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Kałków – 60000,00 zł.

12) Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Świesielice – 60 000,00 zł.

13) Opracowanie dokumentacji projektowej budynku remizy strażackiej dla OSP Ciepielów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Ciepielów – 80 000,00 zł.

14) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Centrum Kultury w Ciepielowie (domu kultury, ultranowoczesnej biblioteki, miejsca spotkań seniorów, kina i sali estradowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE – 130 000,00 zł.

15) Opracowanie dokumentacji technicznej remontu sali gimnastycznej PSP w Ciepielowie – 30 000,00 zł.

16) Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych – 50 000,00zł.

17) Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych – 155 000,00 zł.

18) Budowa altan wraz z zagospodarowaniem terenu na mini kompleksach sportowo-rekreacyjnych w Kałkowie, Chotyzach, Świesielicach, Pcinie, Starym Ciepielowie i Antoniowie – 155 000,00 zł.

19) Zakup hybrydowych lamp oświetleniowych na mini kompleksy sportowo-rekreacyjne – 150 000,00 zł.

20) Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach na obszarze gminy Ciepielów – 80 000,00 zł.

21) Dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych obszarze gminy Ciepielów – 80 000,00 zł.

22) Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów – 80 000,00 zł.

23) Wykonanie pracowni przedmiotowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa – 150 000,00 zł.

24) Budowa ogrodzenia oczyszczalni ścieków w Ciepielowie – 155 000,00 zł.

25) Renowacja postumentu „orła” pomnika na Dąbrowie – 30 000,00 zł.

26) Zakup wyposażenia edukacyjno-administracyjnego budynku szkoły podstawowej ul. Lekarska w Ciepielowie – 50 000,00 zł.

27) Modernizacja systemu drogowskazów i oznaczeń dróg i ulic na terenie gminy – 45 000,00 zł.

28) Uzupełnienie modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie gminy wraz z opracowaniem dokumentacji kompleksowej zmiany całości oświetlenia w gminie Ciepielów wraz ze sterowaniem na energooszczędne ledowo-hybrydowe – 450 000,00 zł.

29) Zakup urządzenia do hydromasażu z przeznaczeniem dla Ośrodka Fizjoterapii w Pcinie – 125 000,00 zł.

Dodatkowo, pod możliwość pozyskania dofinansowania w ramach programu MIAS:

30) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Gardzienice-Kolonia – 50 000,00 zł.

31) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Kawęczyn – 50 000,00 zł.

32) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Kunegundów-Czarnolas – 50 000,00 zł.

33) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Świesielice – 50 000,00 zł.

34) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Podolany – 25 000,00 zł. Wszystkie te zadania na łączną kwotę ponad

26 milionów złotych już znalazły się w projekcie budżetu, aczkolwiek w 2023 roku, Wójt Gminy planuje jeszcze wykonanie modernizacji i budowy dróg za kwotę od 5 do 10 milionów złotych.

Źródło: Artur Szewczyk.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.