Odśnieżanie chodników na terenie gm. SiennoCzas czytania: < 1 minutę
Listen to this article

W związku z trwającym okresem zimowym, Wójt Gminy Sienno przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o ustawowym obowiązku odśnieżania chodników przylegających do nieruchomości.

Zgodnie z art. 5 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.):

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości, bez względu na przeznaczenie nieruchomości i sposób jej użytkowania. Obowiązek ten ciąży w takim samym wymiarze na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych oraz jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, jak również na innych podmiotach władających nieruchomością.

W świetle przepisów, kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku, nie wykonuje swoich obowiązków podlega karze grzywny, jak również bierze na siebie ryzyko ponoszenia kosztów ewentualnych odszkodowań dla przechodniów, którzy ulegli wypadkom w skutek nie odśnieżenia lub oblodzenia chodnika.

Jednocześnie dziękujemy Mieszkańcom, którzy wywiązują się z obowiązku odśnieżania.

– czytamy na stronie Urzędu Gminy w Siennie.

Źródło: UG w Siennie.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
1 Komentarz

  1. W Lipsku na ulicy przy której mieszka burmistrz, przyjechał mały ciągnik z pługiem i cały chodnik odśnieżył na koszt gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.