Nowe informacje ws. lipskiej obwodnicy!
Zdjęcie ilustracyjne.

Obwodnica Lipska – w realizacji.

 

10 grudnia 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79. W grudniu 2021 r. złożone zostały wnioski o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID). GDDKiA szacuje, że Wojewoda Mazowiecki wyda decyzje w II lub III kwartale br., co umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie. To pierwsze zadanie ujęte w Programie, które weszło w etap realizacji.

Kontrakt

Umowa zawarta z firmą Budimex o wartości prawie 110 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 35 miesięcy od daty jej zawarcia. W ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy, wykonawca opracował dokumenty potrzebne do złożenia wniosków o wydanie decyzji ZRID. Po uzyskaniu decyzji, do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w II kwartale 2024 r. W ramach kontraktu wykonawca przygotuje projekt budowlany, uzyska niezbędne decyzje, a następnie wybuduje drogę wraz z infrastruktura towarzyszącą.

 

Przebieg obwodnicy

Trasa o długości 6,4 km poprowadzona będzie w układzie północ-południe, po zachodniej stronie miejscowości Lipsko. Początek obwodnicy planowany jest około 350 m na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754. Koniec około 500 m od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Lipska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 79. Działanie to jest powiązane również z realizacją innego obejścia miejscowości bardziej na północ, czyli obejścia Zwolenia. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Lipsku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się z Warszawy. Będzie stanowić również uzupełnienie przebudowanego ciągu drogi wojewódzkiej nr 747.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.