Nawet 8 tys. zł od Gminy!
Ogłoszenia Gminy Ciepielów o naborze wniosków na wykonanie montażu ekologicznych źródeł ciepła oraz na na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków na wykonanie montażu ekologicznych źródeł ciepła ze środków budżetowych gminy Ciepielów.

Wójt Gminy Ciepielów na podstawie Uchwały Nr XXXIX/218/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie regulaminu udzielania i trybu postępowania w sprawie regulaminu i trybu postępowania udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie montażu ekologicznych źródeł ciepła ze środków budżetowych Gminy Ciepielów ogłasza nabór wniosków na wykonanie montażu ekologicznych źródeł ciepła ze środków budżetowych gminy Ciepielów.

Wnioski można składać w terminie od 15.04.2022 do 30.04.2022 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Ciepielowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 7.15 do 15.15

oraz za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej;
 • platformy ePUAP ( adres ugciepielow/skrytka ) – pismo ogólne do podmiotu publicznego, skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku dodajemy jako załącznik do pisma.

 

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na wykonanie montażu ekologicznych źródeł ciepła ze środków budżetowych gminy Ciepielów zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów:

 1. wypełniony formularz wniosku o udzielenie dotacji – Załącznik nr 1 do Regulaminu,
 2. w przypadku współwłasności nieruchomości, oświadczenie współwłaścicieli dotyczące wyrażenia zgody na realizację zadania polegającego na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych – załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji,
 3. Oświadczenie o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie – załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji,,
 4. oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację zadania przez najemcę – załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie dotacji – jeżeli dotyczy.

Więcej informacji TUTAJ.


Ogłoszenie o naborze wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków ze środków budżetowych gminy Ciepielów.

Wójt Gminy Ciepielów na podstawie Uchwały Nr XXXIX/219/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie regulaminu i trybu postępowania udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów ogłasza nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków ze środków budżetowych gminy Ciepielów.

Wnioski można składać w terminie od 15.04.2022 do 30.04.2022 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Ciepielowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 7.15 do 15.15

oraz za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej;
 • platformy ePUAP ( adres ugciepielow/skrytka ) – pismo ogólne do podmiotu publicznego, skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku dodajemy jako załącznik do pisma.

 

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków ze środków budżetowych gminy Ciepielów zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów:

 1. wypełniony formularz wniosku o udzielenie dotacji – Załącznik nr 1 do Regulaminu,
 2. w przypadku współwłasności nieruchomości, oświadczenie współwłaścicieli dotyczące wyrażenia zgody na realizację zadania polegającego na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych – załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji,
 3. oświadczenie o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie – załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji,,
 4. oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację zadania przez najemcę – załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie dotacji – jeżeli dotyczy.

Więcej informacji TUTAJ.

Źródło: Urząd Gminy w Ciepielowie.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*