Mobbing w lipskiej instytucjiCzas czytania: 3 min.
Listen to this article

Art. 94(3) Kodeksu pracy mobbing definiuje jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Otrzymaliśmy dzisiaj wiadomość:

Dzień dobry. Chciałabym poruszyć ważny temat. Wczoraj będąc […]w naszym […] zauważyłam bardzo poważny problem. […] znęca się psychicznie nad Paniami, które tam pracują… panuje wyraźnie atmosfera zastraszenia. Jak te kobiety mają tam pracować w takiej atmosferze? […] polecam udać się do apteki po ziółka na uspokojenie, bo na wredność nie ma.

W dzisiejszych czasach takie traktowanie jest naganne i niedopuszczalne

 

Niestety dla dobra pracowników nie możemy jej w całości opublikować. Przekazaliśmy jednak w całości kierownikowi jednostki w której miało to miejsce.

Najgorsze jest to, że to nie jest instytucja prywatna!

Czytelniczka wyraźnie wskazuje na mobbing. Co to mobbing? Jak się przed tym bronić? Komu zgłosić?

Mobberem może każdy, nie koniecznie przelożony.

Mobbing to:

 • specyficzny rodzaj przemocy psychicznej.
 • nadmierna presja w miejscu pracy, z którą ciężko sobie radzić.
 • prześladowanie pracownika przez przełożonego lub/i współpracowników.

Wśród najbardziej charakterystycznych zachowań mobbera znajdują się:

  • obmawianie, rozsiewanie plotek,
  • nękanie w pracy,
  • ograniczenie możliwości wypowiadania się (np. nagminne przerywanie, niedopuszczanie do głosu),
  • nieuzasadnione krytykowanie,
  • groźby,
  • wyśmiewanie,
  • przydzielanie zbyt trudnych zadań,
  • wydawanie absurdalnych poleceń,
  • ukrywanie istotnych informacji,
  • bierna agresja,
  • pogróżki,
  • szykanowanie,
  • poniżanie.
Jak udowodnić, że mobbing rzeczywiście miał miejsce?

 • Dokumentuj przypadki mobbingu.
 • Sprzeciwiaj się mobbingowi, komunikuj, że nie akceptujesz tego zachowania.
 • Zbieraj świadków.
 • Zbieraj dowody (maile, notatki, nagrania itp.).
 • Rozmawiaj o tym, że jesteś ofiarą mobbingu z rodziną i przyjaciółmi.
 • Spotkaj się z psychologiem, jeśli twoje samopoczucie uległo pogorszeniu z powodu zachowania mobbera względem Ciebie.
 • Powiedz o mobbingu osobie z działu HR.
 • Złóż pisemną skargę.

Kto odpowiada za mobbing w pracy?

Prawo nakazuje Twojemu pracodawcy chronić Cię przed mobbingiem. Według przepisów każdy szef ponosi odpowiedzialność za ewentualne przypadki mobbingu w jego miejscu pracy.Istnieje w naszym prawie kara za mobbing. Podlega jej zarówno mobber, jaki i pracodawca.

Gdzie zgłosić mobbing i jak rozprawić się z mobberem?

Jednym z praw pracownika jest możliwość egzekwowania odszkodowania za mobbing w miejscu pracy. Jak to zrobić?

Złóż skargę w PIP, czyli Państwowej Inspekcji Pracy.  Jeśli obawiasz się konsekwencji wniesienia zawiadomienia o mobbingu, możesz to zrobić anonimowo.

Mamy prawo ubiegania się o odszkodowanie z tytułu szkód na naszym zdrowiu.  Pokrzywdzony może starać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu psychicznym lub fizycznym – sąd w oparciu o opinię lekarza biegłego określa wysokość odszkodowania.

Jeżeli z powodu mobbingu zrezygnowaliśmy z umowy, również możemy starać się o zadośćuczynienie pieniężne.

Możesz też napisać pozew o mobbing i złożyć go bezpośrednio w Sądzie Pracy. Co ważne, pracownik zgłaszający taką sprawę nie musi obawiać się jakichkolwiek kosztów sądowych, ponieważ jest z nich zwolniony w tego rodzaju sprawach z urzędu.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?
4 Komentarze

 1. z mobbingiem w pracy nie da się walczyć ze względu na brak świadków bo wspołpracownicy boją się co kolejek powiedzieć ze względu na utratę pracy. To nie jest takie proste. Przekonałem się na własnym przykładzie…

 2. Jeśli ktoś dokucza w pracy każdemu kto mu się nawinie, to powinien podjąć leczenie a nie przenosić się do pracy w innym zakładzie bo tam będzie robił to samo,czyli wykańczał następnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.