Mazowieckie drogi coraz lepsze!Autor: fot. arch. UMWM
Czas czytania: 3 min.
Listen to this article

Dla Samorządu Województwa Mazowieckiego ciągły rozwój infrastruktury drogowej stale jest priorytetem, bo drogi to „żyły i tętnice” Mazowsza, dzięki którym nasz region może się rozwijać.

O tym, jak ważne dla mieszkańców jest inwestowanie w drogi, świadczą przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o badania opinii Mazowszan. W 7 na 9 podregionów na pytanie o największe priorytety inwestycyjne najczęściej wskazywaną odpowiedzią były inwestycje w infrastrukturę drogową. Na pytanie „z jakimi działaniami kojarzy się Samorząd Województwa Mazowieckiego i sejmik województwa” aż 36% ankietowanych odpowiedziało, że z budową dróg.

Poprawa stanu infrastruktury drogowej

Dlatego od wielu lat nakłady finansowe na drogi wojewódzkie rosną. W ub. roku na inwestycje na drogach wojewódzkich Sejmik przeznaczył 366 mln zł, a w tym roku kwota jest rekordowa, bo aż 881 mln zł! W ramach tych środków 587 mln zł to kwota przeznaczona na zadania wieloletnie i 294 mln zł na zadania jednoroczne – remontowe. Od kilku już lat widać, jak stan infrastruktury drogowej na Mazowszu się poprawia. Budujemy coraz więcej obwodnic, istniejące drogi poszerzamy, a w trosce o najmniej chronionych użytkowników budujemy chodniki i ścieżki rowerowe.

W lutym 2023 r. pierwsi kierowcy pojechali nową obwodnicą Grodziska Mazowieckiego. Ponad 7,5 km odcinek drogi pomiędzy węzłem A2 „Grodzisk Mazowiecki” a miejscowością Kałęczyn kosztował prawie 163 mln zł, z czego ponad 117 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Prace trwały dwa lata, ale było warto. Nowa droga to oddech dla miasta i wygoda dla kierowców.

Kolejną kluczową inwestycją na terenie aglomeracji warszawskiej była budowa nowego przebiegu DW 635 w Wołominie. Za kwotę ponad 19 mln zł powstał 2 kilometrowy odcinek drogi łączący Miasto Wołomin z węzłem S8 „Wołomin”. Wzdłuż inwestycji powstały ciągi pieszo-rowerowe, drogi serwisowe oraz cały system odwodnienia. Na to zadanie województwo pozyskało aż 15,2 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto również prace przy budowie obwodnicy Sierpca. Prawie 3 km odcinek nowej drogi ominie miasto od strony południowo-wschodniej, mając swój początek w Gorzewie, a koniec w Borkowie Kościelnym. Koszt tej inwestycji to ponad 74 mln zł.

To nie koniec nowych inwestycji

Przed nami kolejne, ogromne przedsięwzięcia, ponieważ drogi wojewódzkie nie tylko łączą lokalne społeczności Mazowsza, ale również całe regiony. Przykładem tego jest nowy przebieg DW 747 na południu Mazowsza relacji Iłża – Solec nad Wisłą z mostem na Wiśle, zrealizowanym przy współpracy z województwem lubelskim. Aby wyprowadzić ruch tranzytowy z terenów zabudowanych w latach 2015–2018 w pierwszym etapie wybudowaliśmy 8 km odcinek drogi nowym śladem od mostu na Wiśle w gminie Solec nad Wisłą do Lipska. W tym roku będziemy kontynuować prace przy budowie drugiego i ostatniego już etapu. Będzie to nowy przebieg drogi od Lipska do Iłzy (30 km). Inwestycja warta jest niebagatelną kwotę bo aż 0,5 mld zł! Droga zostanie oddana do użytku w ciągu 3 lat. Będzie to największa inwestycja drogowa w historii samorządu województwa.

Na północy województwa w subregionie ostrołęckim trwają już prace przy rozbudowie 25 km odcinka drogi DW 626 pomiędzy Makowem Mazowieckim a Nową Wsią na terenie gminy Olszewo-Borki oraz 11 km odcinka drogi DW 647 w gminie Łyse. Łączny koszt modernizacji tych 36 km to ponad 75 mln zł.

Również w tym roku rozpoczniemy prace przy budowie obwodnicy Mławy za kwotę blisko 200 mln zł.

Ciągłym wyzwaniem dla samorządu są „wlotówki” do Warszawy. Z uwagi na tereny wysoko zurbanizowane są to najtrudniejsze i najdroższe w realizacji przedsięwzięcia. Pomimo tego po wielu latach prac planistycznych w tym roku rozpoczynamy rozbudowę drogi nr 634 na terenie powiatu wołomińskiego. Za 243 mln zł zostanie gruntownie zmodernizowana trasa na terenie Zielonki, Ząbek, Kobyłki i Wołomina. Z dużymi utrudnieniami muszą się też liczyć mieszkańcy Piaseczna i Konstancina-Jeziorny, gdzie rozpocznie się rozbudowa drogi nr 721. Na to zadanie sejmik województwa przeznaczył 100 mln zł. Na terenie gminy Karczew na drodze 801 tzw. Nadwiślance już prowadzone są roboty drogowe. I znowu mówimy o dziesiątkach milionów złotych, bo rozbudowa 6 km drogi w tym przypadku to koszt 88 mln zł.

Warto podkreślić, ze samorząd województwa nie tylko modernizuje drogi wojewódzkie, ale też pomaga lokalnym samorządom w ich inwestycjach. Tylko w programie „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” w ostatnich 5 latach przeznaczyliśmy ponad 264 mln zł na budowę bądź remont dróg lokalnych.

Inwestycje drogowe to jedne z najbardziej kosztownych przedsięwzięć. Są drogie, ale wymaga tego zapewnienie bezpieczeństwa, dostępności i komfortu jazdy mieszkańcom Mazowsza. To jest dla nas priorytet.

 

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.