Lipsko wkrótce z nową obwodnicą!Czas czytania: 3 min.
Listen to this article

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber potwierdził start pierwszego przetargu na budowę drogi w woj. mazowieckim ujętej w projekcie Programu 100 obwodnic, tj. obwodnicy Lipska w ciągu DK79.

 

Z kolei w ostatnich dniach ruszyły postępowania na projekt trzech innych tras omijających Skaryszew, Łącko i Zwoleń. Wszystkie te inwestycje, ujęte w projekcie Programu budowy 100 obwodnic, wyprowadzą ruch tranzytowy z miast. Tym samym wyraźnie poprawi się komfort i bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości, jak i podróżujących drogami.

Rząd dotrzymuje słowa: ogłoszony w lutym Program budowy 100 obwodnic jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Dzisiaj ogłaszamy przetarg na realizację obwodnicy Lipska w woj. mazowieckim.
– powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

 

Lipsko zyska obwodnicę

Rusza pierwszy przetarg na projekt i budowę mazowieckiej obwodnicy, która została ujęta w projekcie Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Chodzi o prawie 6,5-kilometrową obwodnicę Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79. To również pierwszy przetarg na ten etap realizacji inwestycji spośród wszystkich obwodnic ujętych w Programie. Ogłoszenie o zamówieniu trafiło do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach.

Projekt i budowa nowej trasy

Obecnie została już wykonana koncepcja programowa obwodnicy Lipska, czyli uszczegółowienie techniczne zapisów wskazanych w decyzji środowiskowej. Przeprowadzone zostały także szczegółowe badania warunków geologicznych terenu. Przed nami ostatni etap przygotowania inwestycji. Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz wybudowanie drogi.

Trasa poprowadzona jest w układzie północ-południe, po zachodniej stronie miejscowości Lipsko. Początek obwodnicy planowany jest około 350 m na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką 754, koniec około 500 m od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747.

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Lipska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 79. Działanie te jest powiązane również z realizacją innego zadania, a mianowicie obejścia Zwolenia znajdującego się na północ o Lipska.

Budowa nowej drogi wyraźnie poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców, odciąży układ komunikacyjny miasta i zwiększy przepustowość w samym Lipsku. Z punku widzenia kierowców, inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu zarówno dla ruchu dalekobieżnego, jak i regionalnego i turystycznego, w tym odbywającego się z Warszawy. Będzie stanowić również uzupełnienie przebudowanego ciągu drogi wojewódzkiej nr 747. Co ważne, budowa zakłada zachowanie zastosowania najwyższych wymogów ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic w województwie mazowieckim zakłada budowę dziewięciu obwodnic:

  • Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60,
  • Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79,
  • Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60,
  • Ostrołęki w ciągu drogi krajowej n 53,
  • Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61,
  • Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63,
  • Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9,
  • Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63,
  • Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79.

Oferty na projekty obwodnic Skaryszewa, Łącka i Zwolenia

Kolejne obwodnice są w trakcie przetargu na ich projekt. Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały wysłane przed weekendem ogłoszenia o przetargach na przygotowanie dokumentacji projektowej kolejno: Skaryszewa, Łącka i Zwolenia. Obecnie Zamawiający, tj. GDDKiA czeka na złożenie ofert od Wykonawców.

Więcej szczegółów o tych postępowaniach można znaleźć na stronach GDDKiA Oddziału w Warszawie.

Program budowy 100 obwodnic

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.