Konkurs na dyrektorkę/dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczniowiepixabay
Czas czytania: < 1 minutę

ZARZĄDZENIE NR 30/2023  WÓJTA GMINY RZECZNIÓW  z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie konkursu dla kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki
w Rzeczniowie

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,
publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1428) zarządza się co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa
Pastuszki w Rzeczniowie.
§ 2. Ustala się ogłoszenie o konkursie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Rzeczniów, tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczniowie i w siedzibie Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki
w Rzeczniowie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty i informatyki w Urzędzie Gminy
w Rzeczniowie – Michałowi Wójcikowi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Karol Burek

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

MojeLipsko.info niebawem zacznie korzystać z możliwości płatnych artykułów. Jaka kwotę miesięcznie jesteś w stanie przeznaczyć na pełen dostep do portalu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.