Komunikat z posiedzenia Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ws. jakości wody!Czas czytania: 2 min.
Listen to this article

Komunikat z Posiedzenia Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Informujemy, że w dniu 27 lipca 2020 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko odbyło się posiedzenie Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MGZZK) w skład którego wchodzili przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku, Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o.

Spotkanie zostało zwołane w celu omówienia bieżącej sytuacji związanej z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody wodociągu publicznego w Lipsku. Na spotkaniu ustalono, że w związku z zaistniałą sytuacją podjęto bez zbędnej zwłoki wszystkie wymagane prawem działania mające naprawić sytuację dostaw wody.

Do czasu ponownego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku stwierdzającego przydatność wody do spożycia, podjęto decyzję o zorganizowaniu dodatkowych, w stosunku do wcześniej wyznaczonego, punktów dostarczania wody nadającej się do spożycia poprzez jej dowóz beczkowozami wg harmonogramu opracowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o. w dniu 27.07.2020 r. zakończył działania naprawcze w przedmiotowej sprawie. Natomiast w dniu 28.07.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku pobierze próbki wody do badania kontrolnego. Wyniki tego badania zostaną opublikowane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Zakładem Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o.

Źródło: Miasto i Gmina w Lipsku.


Aktualizacja informacji na temat jakości wody w Lipsku

Aktualizacja informacji na temat jakości wody w Lipsku!

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.