Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania lub zameldowania?Listen to this article
Czas czytania: 2 minut

 Co, jeśli w tym dniu będziemy poza naszym miejscem zameldowania lub zamieszkania? Głosowanie umożliwi nam wniosek o dodanie do spisu lub rejestru wyborców.

Przede wszystkim trzeba wyróżnić i odróżnić dwa pojęcia: rejestr i spis.

Co oznaczają? Najprościej rzecz ujmując rejestr to stała lista wyborców zameldowanych w danej gminie. A spis jest tworzony na potrzeby konkretnych wyborów.

Uwaga: Jeśli zameldujesz się w innej gminie to automatycznie dopiszą Cię do rejestru. Ale jeśli zameldujesz się na pobyt czasowy – nie zrobią tego.

Zarówno do rejestru wyborców jak i spisu wyborców można się dopisać.

W jakim celu i do czego lepiej się dopisać?

Wiemy jak wielu naszych czytelników mieszka w Radomiu, Lublinie, Warszawie. Nie są tam często zameldowani. Dopisując się do rejestru wyborców można już na stałe głosować w miejscu gdzie mieszkasz.

Dopisując się do spisu wyborców, robisz to na konkretne wybory.

 
Jest jeszcze trzecia opcja – zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymane z gminy (możesz udać się do dowolnej) upoważnia do głosowania w całym kraju.

Według kalendarza wyborczego opublikowanego przez Państwową Komisję Wyborczą, zapisy na listy wyborców rozpoczną się już 1 września. Ostateczny termin przyjmowania wniosków wyznaczono na 12 października. Bezpłatny wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, w której chcemy głosować, lub za pomocą profilu zaufanego na platformie ePUAP/gov.pl

Zobacz jak sprawdzić swoje dane na gov.pl:

 

 

To wszystko w bardzo dużym uproszczeniu ponieważ od marca jest Centralny Rejestr Wyborców i wójt/burmistrz/prezydent nie dopisuje już, jak wcześniej do gminnego rejestru a “ujawnia w stałym obwodzie głosowania”, co powoduje dokładnie taki skutek o którym napisaliśmy.

Wyborca niepełnosprawny może zmienić miejsce głosowania przed datą zarządzonych wyborów w okresie od 44 do 3 dnia przed dniem wyborów, powołując się trudności w głosowaniu w lokalu wyborczym. Wniosek w tej sprawie składa się w urzędzie gminy właściwej dla wybranego stałego obwodu głosowania, w której wyborca chce głosować, na piśmie albo w formie elektronicznej

Gdzie głosować w powiecie lipskim? Nowe komisje.

Co robić gdy nie ma Cię w rejestrze?

Wyborca może wnieść do właściwego miejscowo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) reklamację, iż nie został ujęty w Rejestrze albo nie ujęto go w żadnym obwodzie głosowania albo wskazany obwód głosowania jest nieprawidłowy. Reklamację wnosi się ustnie do protokołu lub na piśmie albo elektronicznie.

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie dotyczącej zarobków!

Porównanie zarobków wójtów, burmistrzów i starosty
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.