Informacja dla mieszkańców Gminy Solec nad Wisłą ws. odpadów komunalnych!Czas czytania: 2 min.
Listen to this article

Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą informuje, że w dniach od 13.07.2020 r. do 16.07.2020 r. pracownik Urzędu będzie pomagał w wypełnieniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z obowiązkiem złożenia do dnia 10 sierpnia 2020 r. nowej deklaracji.

Wszelkie informacje w powyższym zakresie udzielane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Solec nad Wisłą bezpośrednio w pokoju nr 7 lub telefonicznie pod nr (0-48) 37-61-266, wew. 16.


W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie obszerna zmiana ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach czyli aktu prawnego regulującego m. in. główne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie, która wprowadziła ponownie „rewolucję” w dotychczas obowiązujących zasadach.

Zmienia się termin składania nowych deklaracji – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W związku z tym właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, za wyjątkiem śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca, przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W nowej deklaracji zawarta została także informacja o posiadaniu na terenie nieruchomości kompostownika. Oznacza to, że jest możliwe zastosowanie częściowego zwolnienia w opłacie, dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady. Kwota zwolnienia w Gminie wynosi  0,20 zł na mieszkańca miesięcznie. Wobec tego, Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą zachęca do zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, co wpłynie na obniżenie ponoszonych opłat, a także pozwoli zmniejszyć strumień odpadów komunalnych.

Wszystkie te zmiany zostały uwzględnione w nowych wzorach deklaracji, które będą obowiązywać od 1 lipca 2020 roku.

Źródło: Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.