Gmina Lipsko wybiera Sołtysów i Rady Sołeckie
Rada Miejska w Lipsku na podstawie Uchwały nr LX/346/2022 zarządziła przeprowadzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych – sołectw na terenie gminy Lipsko w terminie do 28 lutego.

Wybory zostaną przeprowadzone na zebraniach wiejskich, które w drodze zarządzenia zwoła Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko.

Szczegółowe zasady i tryb wyborów określają statusy sołeckie.


Już po wyborach w sołectwie Gołębiów i Szymanów.

Tam Sołtysi zostali wybrani Ci, którzy byli w poprzedniej kadencji.

W Gołębiowie duża frekwencja osób, 63 osoby brało udział w zebraniu.

Na Szymanowie 30 osób.

– poinformował jeden z Radnych.


Uchwała nr LX/346/2022 Rady Miejskiej w Lipsku dostępna jest TUTAJ.

Źródło: BIP UMiG w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.