Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patrona i ślubowanie klas pierwszych w ZSOiT im. Jana Pawła II w Lipsku
17 października 2022 r. o godzinie 11:30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, połączona z obchodami Dnia Patrona i ślubowaniem uczniów klas pierwszych. W tym wyjątkowym dniu były życzenia, kwiaty, nagrody oraz słodkie upominki od uczniów.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły – Mieczysław Mejzner, który przywitał wszystkich zgromadzonych, a następnie wymienił liczne działania edukacyjne zrealizowane w roku szkolnym 2021/2022. Przedsięwzięcia te zaowocowały nie tylko poszerzeniem wiedzy i umiejętności uczniów oraz kadry nauczycielskiej, ale też wzbogaceniem bazy dydaktycznej szkoły. Były to m. in.:

1) projekt „Aktywna Tablica 2021” – zakupiono 7 tablic interaktywnych na kwotę 49 144,00 zł;

2)„Narodowy program rozwoju czytelnictwa” – zakup laptopów, sprzętu multimedialnego oraz książek za kwotę 15 058,03 zł (w tym roku ponownie realizowany na kwotę 3 850, 00 zł);

3) program „Poznaj Polskę” – wyjazdy na wycieczki szkolne dla uczniów LO, T i SBIS z dofinansowaniem na kwotę 46 531,00 zł (w tym roku Zamość, Lublin, Kraków i Sandomierz);

4) projekt „Praktyka czyni mistrza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWER na zasadach Erasmus+ oraz środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W dniach 22 sierpnia-18 września 2021 roku 10-osobowa grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista i technik mechanik wyjechała do Schkeuditz (Niemcy) na 4-tygodniowe praktyki zagraniczne.

5) projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowany w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

6) innowacje pedagogiczne w ZSOiT w Lipsku:

– „Programowanie wirtualnej rzeczywistości”: w październiku 2021 r. 24 uczniów i 3 nauczycieli uczestniczyło w kursie „Tworzenie gier w 2D i 3D”,

– „Pracownia kelner, barman, barista” – opracowanie projektu; jego realizacja planowana jest w okresie wrzesień-październik 2022 r., a do tej pory 30 uczniów i 4 nauczycieli ukończyło kurs barmana.

Wymieniając działania edukacyjne szkoły, w tym przeprowadzone kursy i wakacyjne praktyki, dyrektor zaznaczył, że udział uczniów w projektach to możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i kompetencji. Wiedza zdobywana na zajęciach w szkole, wzmocniona kursami i praktykami, daje bardzo dobre rezultaty. W roku 2021/22 w obu sesjach egzaminacyjnych uczniowie technikum osiągnęli wysokie wyniki. Z kolei wysoka zdawalność i jakość wyników plasuje Technikum Żywienia i Technikum Mechaniczne w ścisłej czołówce rankingu Mazowsza.

Następnie dyrektor Mieczysław Mejzner podziękował wszystkim pracownikom szkoły za współpracę i poświęcenie oraz życzył im pomyślności, szczęścia w życiu osobistym, a także satysfakcji z wykonywanego zawodu. Serdeczne życzenia Gronu Pedagogicznemu i pozostałym pracownikom szkoły złożyła również przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, wyrażając wdzięczność za życzliwość, cierpliwość i zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy. Podczas uroczystości wręczono Nagrody Dyrektora dziewięciu nauczycielom. W tym roku szkolnym otrzymali je: Ewa Żabicka, Małgorzata Senderowska, Danuta Stępień, Anna Mejzner, Monika Michalec, Ewa Herbowicz, Marek Łata, Michał Patyk i Waldemar Balcerowski.

W dalszej części uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści ubrani w galowe stroje złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Wśród nich znaleźli się nowi uczniowie z Ukrainy i Kazachstanu, którzy w tym roku dołączyli do lipskiej społeczności szkolnej.

Na zakończenie uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą patronowi szkoły – Janowi Pawłowi II oraz humorystyczny montaż słowno-muzyczny. Pokaz różnych typów nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole wywołał szeroki uśmiech na twarzach zebranych. Uczniowie zadbali o pomysłową charakteryzację i wykazali się dużym kabaretowym talentem.

W programie artystycznym wystąpili uczniowie młodszych i starszych klas technikum pod kierunkiem nauczycieli: Barbary Farkowskiej i Agnieszki Winiarczyk.

Z kolei o godzinie 13.30 w Lipskim Centrum Kultury odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wśród nagrodzonych w tym roku nauczycieli znaleźli się dyrektor szkoły Mieczysław Mejzner (Nagroda Starosty) oraz Marek Łata (Supelbelfer 2022).

Super Belfer 2022

Super Belfer 2022

Źródło: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.