Dom Pomocy Społecznej w Lipsku – podsumowanie roku 2020!Czas czytania: 3 min.

Rok 2020 dla Domu Pomocy Społecznej w Lipsku był rokiem szczególnym, a zarazem trudnym.

Szczególnym, ponieważ w tym roku DPS obchodził 25-lecie działalności. Placówka funkcjonuje nieprzerwanie od 1995 roku, jest miejscem stałego zamieszkania dla 105 osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Dom spełnia swe standardy, o czym może świadczyć utrzymujący się stan zamieszkania w naszym Domu, co ściśle wiąże się z doborem wykwalifikowanej kadry, zapewniającej właściwe zabezpieczenie godnego i bezpiecznego życia Mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej w Lipsku w oparciu o ideę integracji i partnerstwa włącza się w życie powiatu lipskiego, tym samym zyskuje ważne miejsce w sieci lokalnych instytucji.

Będąc przygotowanym do realizowania celów na rok 202,0 Dom Pomocy Społecznej dokonał następujących zakupów inwestycyjnych, które przyczynią się do zwiększenia komfortu życia Mieszkańców:

  • zakup i dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego kotła warzelnego elektrycznego wolnostojącego KE-150.8 firmy Lozamet – wartość brutto 12.651,78 zł;
  • zakup i dostawa wraz z montażem fabrycznie nowej suszarki bębnowej o załadunku 25-27kg – wartość brutto 17.424,18 zł;
  • zakup i dostawa fabrycznie nowej pralnicowirówki wolnostojącej wysokoobrotowej o ładowności 18-20 kg- wartość brutto 26.445,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Lipsku, jak wiele innych Domów w kraju, został dotknięty epidemią koronawirusa. Od pierwszych dni marca w DPS w Lipsku zostały wdrażane procedury postępowania sanitarnego, realizowane były zalecenia i rekomendacje Wojewody Mazowieckiego oraz innych służb zaangażowanych w walkę z COVID-19. Personel Domu w zetknięciu z sytuacją związaną z pandemią stanął na wysokości zadania. Własnymi siłami pokonali COVID-19 Placówce.

W 2020 roku Dom Pomocy Społecznej zrealizował następujące projekty:

  • „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na kwotę 57 741,63 zł, zgodnie z umową nr COVID.19.07.134 zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Powiatem Lipskim;
  • „Wsparcie dla Mazowsza” – grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach umowy U.POWR.2.8-015/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Dom Pomocy Społecznej otrzymał wsparcie w kwocie 265 161,48 zł;
  • W październiku 2020 r. Powiat Lipski wystąpił z wnioskiem o przyznanie refundacji z PFRON w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” na kwotę 48 857,01 zł.

W ramach działań pomocowych Mieszkańcy i personel Domu Pomocy Społecznej w Lipsku otrzymali darowiznę od Gemini Polska. Przedmiotem darowizny były maseczki ochronne FFP2 na kwotę 18 956,00 zł.

DPS otrzymał również darowiznę w kwocie 20 000,00 zł od Fundacji „Agora” na zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcji, urządzeń/lamp bakteriobójczych.

Źródło: Dom Pomocy Społecznej w Lipsku.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.