Dofinansowanie na remont elewacji budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą!Czas czytania: 2 min.
Listen to this article

Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

Liczby mówią same za siebie. W tym roku złożono 165 wniosków na łączną kwotę ponad 22 mln zł. Wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły parafie oraz samorządy. Ostatecznie komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu dotacji 90 zabytkom.

To bardzo ważne wsparcie, które daje możliwość uratowania wielu cennych perełek architektury. W przypadku obiektów zabytkowych jest to o tyle istotne, że wszelkie prace związane z ich odnową wymagają nie tylko wiele pracy, ale przede wszystkim dużych nakładów finansowych.

– mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Wnioskodawcy mogli zyskać pieniądze na np. badania konserwatorskie i architektoniczne, wykonanie dokumentacji, zabezpieczanie i odnowienie zabytków czy modernizacje instalacji elektrycznych.

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza znalazło się 20 inwestycji w subregionie radomskim, m.in. remont elewacji południowej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą – 50 000 zł. Dodatkowo, na budynku ma być zamontowany podświetlany – o średnicy 85 cm – zegar.

Budynek Ratusza wpisany został do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 października 1986 r. pod numerem rejestru 353.

O dotację mógł ubiegać się każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku (wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego). Ponadto wszystkie obiekty powinny znajdować się na terenie województwa mazowieckiego i być wpisane do rejestru zabytków. Wnioskodawcy mogli ubiegać się maksymalnie o 200 tys. zł.

Wnioskujący mogli się ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dotacje to również szansa na dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

Źródło: cozadzień.pl.


 

O remoncie budynku ratusza w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wspominaliśmy w artykule „Robocza wizyta Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego w Gminie Solec nad Wisłą!”

Robocza wizyta Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego w Gminie Solec nad Wisłą!


Pozostałe dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz prace budowlane w parafiach diecezji radomskiej, znajdujących się w Powiecie Lipskim.

 

Dofinansowanie na remonty kościołów w Powiecie Lipskim od Samorządu Mazowsza!

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.