Defibrylatory AED w powiecie lipksimciepielow.pl
Czas czytania: 2 min.
Listen to this article

Co to jest defibrylator AED? Defibrylatory AED już od wielu lat mają ugruntowaną pozycję w pozaszpitalnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia. Użycie AED wlicza się do tzw. BLS – Basic Life Support – zakresu podstawowych procedur pierwszej pomocy stworzonego dla osób bez wykształcenia medycznego. 

Defibrylator AED półautomatyczny po przyklejeniu elektrod na ściany klatki piersiowej pacjenta samodzielnie analizuje rytm serca i po stwierdzeniu przez urządzeni, że defibrylacja jest zalecana informuje on użytkownika o tym fakcie. Sam użytkownik musi tylko zaakceptować tę decyzję poprzez naciśnięcie przycisku akceptującego wykonanie defibrylacji.

Automatyczny defibrylator AED działa podobnie jak defibrylator półautomatyczny, z tą różnicą, że oprócz diagnostyki samą decyzję o defibrylacji urządzenie podejmuje samo i nie wymaga on akceptacji poprzez naciśnięcie przycisku.

Sienno:

– w budynku OSP Sienno
– w budynku OSP Jawor Solecki
– w budynku OSP Kochanówka
-w budynku OSP Osówka

Starostwo:

– ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko (sekretariat Starostwa Powiatowego w Lipsku).

Ciepielów:

Na terenie Gminy Ciepielów zainstalowane są w miejscach stacjonarnych i na wyposażeniu jednostek OSP urządzenia defibrylatorów oraz stacjami Life Vac.

W każdej z pięciu jednostek OSP: Antnoniów, Bielany, Bąkowa, Łaziska, Ciepielów

– budynku fizjoterapii w Pcinie,

– Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym w Ciepielowie,

– Urzędzie Gminy w Ciepielowie,

-budynku ośrodka zdrowia w Ciepielowie,

-budynkach szkoły podstawowej w Ciepielowie przy ul. Lekarskiej i ul. Plac Zwycięstwa,

– budynku przedszkola w Wielgiem,

-budynku świetlicy wiejskiej w Wielgiem,

– budynku szkoły podstawowej w Bąkowej.

Rzeczniów:

– Strażnica OSP Rzeczniów, Rzeczniów 52, 27-353 Rzeczniów – 1 szt.

– Strażnica OSP Pawliczka, Pawliczka 56A, 27-353 Rzeczniów – 1 szt.

– Strażnica OSP Grabowiec, Grabowiec, ul. Rynek 11A, 27-353 Rzeczniów – 2 szt.

Chotcza:

– Remiza OSP Chotcza

Lipsko:

1. Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko,
defibrylator jest dostępny w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki
od 7:30 do 15:30, we wtorek od 7:30 do 16:00, środa-czwartek od 7:30 do
15:30, piątek od 7:30 do 15:00. Nr telefonu 048 3780 048 (defibrylator
zlokalizowany jest przy wejściu głównym obok punktu podawczego)

2. Gminny POZ tj. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Lipsku, ul. J. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko, defibrylator
jest dostępny w godzinach pracy placówki tj od pn do pt od 7:00 do 18:00
(tel 048 3781 211)

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku, ul. Zwoleńska 16, 27-300
Lipsko, defibrylator jest dostępny w godzinach pracy szkoły tj. od 7:00
do 15:00 tel. 048 3780 151.

4. W defibrylatory wyposażone są również wszystkie Gminnej Jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych tj. OSP Maruszów, OSP Lipsko, OSP Krępa
Kościelna, OSP Wola Solecka, OSP Długowola. Są one na wyposażeniu
pojazdów ratowniczo – gaśniczych.

Solec nad Wisłą

Brak.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.