Budżet województwa mazowieckiego na 2024 r.Pieniądze, Monety
Czas czytania: 8 min.
Listen to this article

Ponad 279 mln zł na inwestycje w subregionie radomskim, blisko 1 mld zł na wsparcie samorządów lokalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym na programy wsparcia – tak przedstawia się budżet województwa na 2024 r. W planach m.in. przebudowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, rozbudowa Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, inwestycje w radomskim skansenie oraz rozbudowa dróg wojewódzkich, m.in. blisko 30-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 747.

 

Na inwestycje w subregionie radomskim i w powiecie grójeckim władze regionu przeznaczą ponad 279 mln zł. Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, te środki pomogą w realizacji wielu potrzebnych inwestycji. – Miniony rok był bardzo dobry dla naszego regionu. Udało się przeprowadzić wiele ważnych projektów. Jeszcze w tym miesiącu otworzymy SOR przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Działa już także wybudowana dzięki środkom z budżetu województwa szkoła drzewna w Garbatce-Letnisku. W tym roku będziemy kontynuować inwestycje w oświacie. Jednym z naszych głównych zadań będzie przebudowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Mamy też plany na inwestycje w radomskich muzeach, m.in. rozbudowę Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Większość środków pochłoną jednak projekty drogowe, w tym największy z nich, czyli rozbudowa blisko 30-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 747. Koszt inwestycji to 100 mln zł.

Ponad 230 mln zł na inwestycje drogowe

Od lat wydatki na modernizację i rozbudowę dróg stanowią największą pozycję w budżecie. Ponad 169 mln zł pochłoną budowy i modernizacje, a kolejne 61 mln zł remonty dróg w regionie radomskim i w powiecie grójeckim. Jak zaznacza dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski, będzie bardzo pracowity rok na drogach naszego regionu– Zaplanowaliśmy wiele wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, m.in. rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 747, ale także nr 737 w miejscowości Siczki czy budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Zakrzew przy drodze nr 740. W sumie rozbudowy i remonty dróg wojewódzkich będą kosztowały aż 230 mln zł..

 

Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w Iłży do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w miejscowości Lipsko – 100 mln zł;
 • przebudowa  drogi wojewódzkiej nr 737 w miejscowości Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko – 14,5 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000 do km 6+829 na terenie gminy Zakrzew – 11 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie miasta Pionki – 9 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 polegająca na rozbiórce istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w Wierzbicy w km 62+213 wraz z budową skrzyżowania drogi przemysłowej z drogą wojewódzką nr 727 – 7,6 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w miejscowości Żdżary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą – 7 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk – 7 mln zł;
 • przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w miejscowości Lipa Miklas – 5,3 mln zł;
 • rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 – 2,5 mln zł;
 • ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze nr 730 – 2,3 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w Jedlni-Letnisko – 1,1 mln zł;
 • budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym – 1 mln zł.

Planowane remonty:

 • remont drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 19+340 do km 25+000 i od km 27+700 do km 32+700 na terenie gmin Warka i Promna, powiaty grójecki i białobrzeski – 16 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 707 od km 39+958 do km 42+050 oraz od km 46+800 do km 50+400 – 8,8 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 12+090 do km 12+799 wraz z remontem ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 731 z drogą wojewódzką nr 730 w miejscowości Warka, powiat grójecki – 6 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 732 od km 0+320 do km 1+460 oraz od km 8+040 do km 13+100 – 5,5 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 754 od km 46+750 do km 47+200 oraz od km 54+240 do km 56+782 – 5,2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 13+250 do km 16+260 na terenie gminy Warka, powiat grójecki – 4,7 mln zł;
 • remont mostu nad rzeką Krępianką w km 40+350 drogi wojewódzkiej nr 754 w miejscowości Solec nad Wisłą wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie – 4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 740 od km 12+940 do km 14+620 – 3,5 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 728 od km 46+900 do km 50+914 – 2,9 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 787 od km 8+800 do km 9+920 – 1,3 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 727 od km 11+000 do km 11+400 oraz od km 11+850 do km 12+400 – 1,2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 728 od km 21+700 do km 23+100 – 1 mln zł.

28 mln zł na szkoły

Ponad 28,4 mln zł pochłoną w 2024 r. inwestycje w radomskich placówkach edukacyjnych. Największą z nich będzie przebudowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Wybudowane zostanie nowe skrzydło budynku, dzięki czemu zwiększy się jego powierzchnia użytkowa o ponad 3800 m². W nowym skrzydle znajdą się m.in. sale wykładowe, pracownie praktycznej nauki zawodu oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Budynek będzie miał pięć kondygnacji oraz nowoczesną aulę w formie łącznika. Projekt uwzględnia budowę parkingu podziemnego. – Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zagospodarowany zostanie także teren CKZiU. Inwestycja kosztować będzie w sumie ponad 74 mln zł, a środki na jej realizację pochodzić będą z budżetu województwa mazowieckiego. Planowany termin zakończenia prac to 2025 r. – zaznacza dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu Agnieszka Stolarczyk.

Blisko 21 mln zł na kulturę i zdrowie

Na inwestycje w instytucjach kultury oraz szpitalach samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy w 2024 r. blisko 21 mln zł. Zmiany czekają m.in. Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, Muzeum Wsi RadomskiejMuzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia.

Dwa nowe budynki administracyjno-muzealne powstaną na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Dzięki rozbudowie muzeum zwiększy powierzchnię użytkową o blisko 850 m. Placówka zyska nowoczesną przestrzeń na organizację wystaw czasowych. W tegorocznym budżecie województwa zaplanowano na ten cel ponad 7,4 mln zł. – Sala wielofunkcyjna pozwoli poszerzyć ofertę edukacyjną i kulturalną. Pojawi się też możliwość organizowania konferencji naukowych. Znacznie zwiększy się także powierzchnia magazynowa. Planowany koszt całej inwestycji to 12,6 mln zł – dodaje kierownik oddziału Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli Tomasz Tyczyński.

Inwestycje planuje także Muzeum Wsi Radomskiej. Wśród nich m.in.: budowa nowej siedziby muzeum, przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego, przebudowa dawnej hydroforni na sanitariat oraz rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej przy „Scenie pod dębem”. W sumie w tym roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 8,6 mln złIlona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej zaznaczyła, że dzięki planowanym inwestycjom muzeum zyska nowe przestrzenie, w których będą prezentowane jego bogate zbiory. – W dworze z Brzeziec będzie stała eskpozycja dworska. Planujemy prace hydrotechniczne na jazie, tak aby ustrzec nasze muzeum przed zalaniem. Poprawimy również infrastrukturę energetyczną. Dzięki budowie nowego budynku administracyjnego na miejscu obecnego parkingu przy ul. Stawowej zyskamy m.in. nową salę konferencyjną. Planujemy również dokończenie rozbudowy Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze.

Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu przeprowadzi między innymi remont dworu Zabiełly. Jak podkreśla dyrektor muzeum Leszek Ruszczyk, w zeszłym roku placówka otrzymała wszelkie pozwolenia i projekty. – Rewitalizacja nieruchomości gwarantuje przywrócenie pełnego blasku jednemu z ostatnich już radomskich pałacyków miejskich. Myślę, że będzie to kolejna wizytówka Radomia i powód do dumy dla wszystkich jego mieszkańców.

Zaplanowano również rozbudowę Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia.  – Udało nam się zakupić działkę przylegającą do muzeum, co pozwoli nam na przeniesienie ruchu samochodowego i rozbudowę muzeum. Planujemy budowę nowego obiektu z nowymi, dużymi salami wystawowymi, które pomieszczą nasze bogate zbiory sztuki nowoczesnej. Zwieńczeniem budynku będzie wieżyczka z zegarem binarnym odmierzającym czas. Planujemy także m.in. wystawę dzieł Wojciecha Fangora – zaznacza Włodzimierz Pujanek, dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia.

 

Tegoroczne inwestycje w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu pochłoną ponad 2 mln zł. Zaplanowano m.in. zakup dwóch ambulansów specjalistycznych typu B i C (w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza), a także dalszą informatyzację placówki i modernizację oświetlenia zewnętrznego szpitala. Jak zaznacza prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Bożenna Pacholczak władze placówki mają kolejne plany inwestycyjne. – Jeszcze w tym roku będziemy ubiegać się o fundusze na remont i modernizację oddziału ginekologicznego, który funkcjonuje u nas od 2000 r. 

Miliard złotych na programy wsparcia

Na programy wsparcia w 2024 r. sejmik przeznaczył ponad 1 mld zł. Największa pula środków, 667 mln zł, zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Pojawi się też nowy program – „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”, a program „Mazowsze dla zdrowia kobiety” zostanie rozszerzony także o profilaktykę zdrowia mężczyzn i będzie nosił nazwę „Mazowsze dla zdrowia”. W sumie to 22 programy i zadania:

 • „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” – 667 mln zł;
 • „Mazowsze dla sportu” – 65,6 mln zł;
 • „Mazowsze dla straży pożarnych” – 30,2 mln zł;
 • „Mazowsze dla klimatu” – 20,2 mln zł;
 • „Mazowsze dla zabytków” – 13,8 mln zł;
 • „Autobusy dla mazowieckich szkół” – 25,4 mln zł;
 • „Mazowsze dla melioracji” – 12 mln zł;
 • „Mazowsze dla sołectw” – 20,2 mln zł;
 • „Mazowsze dla czystego powietrza”  10,3 mln zł;
 • „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich”  5,5 mln zł;
 • „Mazowsze dla czystego ciepła” – 5 mln zł;
 • „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” – 35 mln zł;
 • Tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego – 8 mln zł;
 • „Mazowsze dla zwierząt” – 3 mln zł;
 • „Mazowsze dla zdrowia” – 4 mln zł;
 • „Mazowsze dla miejsc pamięci” – 2 mln zł;
 • Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu  2 mln zł;
 • „Mazowsze dla działkowców”  1,7 mln zł;
 • „Mazowsze dla seniorów” – 2,6 mln zł;
 • „Mazowsze dla młodzieży” – 1,4 mln zł;
 • Program wsparcia Domów Opieki Medycznej – 16,3 mln zł;
 • „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” – 2 mln zł.

 

55 mln zł w 2024 r. władze województwa przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).

Budżet Obywatelski Mazowsza

Władze regionu oddają w ręce mieszkańców 30 mln zł. Budżet Obywatelski Mazowsza to część budżetu województwa mazowieckiego, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu sami mieszkańcy. W 5. edycji BOM-u, podobnie jak w poprzednich, można ubiegać się o wsparcie na zadania o charakterze inwestycyjnym. Są to tzw. twarde projekty, czyli np. karetka, ścieżka pieszo-rowerowa czy boisko. Co istotne, budowa nowego obiektu może być realizowana tylko na nieruchomościach należących do samorządu województwa mazowieckiego lub jego jednostek organizacyjnych czy spółek. Na finansowanie z budżetu regionu mogą liczyć także pomysłodawcy zadań o charakterze nieinwestycyjnym, inaczej tzw. miękkich, np. szkolenia, warsztaty, wydarzenia tematyczne, zawody czy koncerty. – Pierwsze projekty mieszkańców już są. Mamy nadzieję, że tych wniosków będzie znacznie więcej, a jak pokazują poprzednie lata, te pomysły są naprawdę bardzo ciekawe. Można je zgłaszać do 21 stycznia br. – podkreśla dyrektor delegatury UMWM w Radomiu Dawid Ruszczyk.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.