Biblioteka Pedagogiczna w Lipsku wznawia swoją działalność!Czas czytania: 4 min.
Listen to this article

Od 27 maja 2020 roku Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Lipsku wznawia swoją działalność. Do odwołania pozostaje jednak zamknięta czytelnia oraz czytelnia komputerowa.

Zmianie ulegają godziny otwarcia i zasady udostępniania zbiorów. Biblioteka jest otwarta w godzinach:

  • Poniedziałek: 11 – 17
  • Wtorek: 10 – 16
  • Środa: 9 – 15
  • Czwartek: 10 – 16
  • Piątek: 11 – 17

UWAGA: codziennie w godzinach 13.30 – 14.00 obowiązywać będzie przerwa techniczna w obsłudze czytelników, związana z koniecznością dezynfekcji pomieszczeń.

Ze względów bezpieczeństwa i w celu skrócenia czasu obsługi czytelnika w bibliotece zapraszamy do składania zamówień:
1) poprzez katalog Integro
2) poprzez telefon – prosimy o podanie autorów, tytułów lub tematyki poszukiwanych książek (48 3701200)
3) pisząc maila do biblioteki na adres lipsko@bp.radom.pl

Prolongata wypożyczonych książek
Wszystkie dokumenty biblioteczne, których termin zwrotu upłynął w dniach od 13 marca 2020 r. a 25 maja 2020 r. zostały automatycznie prolongowane do 8 czerwca 2020 r. System biblioteczny nie naliczy opłaty za przetrzymanie książek w tym czasie.

INFORMACJE I ZALECENIA DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W LIPSKU

1. Użytkownicy przychodzący do Biblioteki mogą korzystać tylko z Wypożyczalni.
2. Do odwołania wstrzymana jest działalność edukacyjno-kulturalna.
3. Do odwołania obowiązuje brak możliwości korzystania z następujących usług:

◦ wolnego dostępu do półek w Wypożyczalni,
◦ wyszukiwania w Centrum Internetowym,
◦ usług kserograficznych.

4. Każdy Użytkownik przebywający na terenie Biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki i rękawiczek.
5. Po wejściu do Biblioteki należy zdezynfekować ręce i zachować bezpieczną odległość między osobami (ok. 2 m).
6. Pracownik Biblioteki może odmówić obsługi Użytkownika w przypadku nieprzestrzegania przez niego powyższych wymogów sanitarnych.
7. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie może zostać wpuszczona na teren obiektu. Zostanie ona poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
8. W Wypożyczalni BP w Radomiu Filia w Lipsku może przebywać jednorazowo JEDEN UŻYTKOWNIK
9. JEDNA OSOBA osoba może oczekiwać w korytarzu.
10. Pozostałe osoby oczekują na swoją kolej przed budynkiem biblioteki.
11. Użytkownik zwracający książki, zachowując zalecaną odległość, ma obowiązek:

◦ podać bibliotekarzowi nr karty bibliotecznej oraz sygnatury oddawanych książek,
◦ odłożyć je do przygotowanych pojemników – odizolowane w ten sposób materiały biblioteczne będą podlegać 5-dniowej kwarantannie.

12. Zamówienia należy składać drogą elektroniczną poprzez katalog Integro.
13. W przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem dokumentów, bądź zablokowanym kontem, Biblioteka prosi o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 48 3701200 lub na adres mailowy lipsko@bp.radom.pl
14. W przypadku braku możliwości złożenia zamówienia on-line, istnieje możliwość telefonicznego zamawiania książek i zbiorów audiowizualnych (tel.: 48 3701200)
15. Obowiązkiem osoby zapisującej się do Biblioteki, jest wcześniejsze zapoznanie się z „Regulaminem Udostępniania Zbiorów” dostępnym na stronie internetowej BP Radom Filia w Lipsku http://lipsko.bibliotekapedagogiczna.pl/index.php/347-2/
16. Zwroty i wypożyczenia zamówionych książek i zbiorów audiowizualnych odbywają się przy wydzielonym do tego stanowisku znajdującym się w Wypożyczalni.
17. Osoby, które mają jakiekolwiek należności wobec Biblioteki, przed wizytą powinny je uregulować na konto PKO BP nr rachunku: 59 1020 1026 0000 1602 0233 4365.
18. Pomieszczenie sanitarne może być udostępnione użytkownikowi tylko na jego prośbę.

Biblioteka zachęca Państwa do:

  • korzystania ze zbiorów dostępnych on-line w e-czytelni IBUK Libra. Użytkownicy zapisani do biblioteki mogą otrzymać kody dostępu droga mailową (lipsko@bp.radom.pl), telefonicznie (48 3701200) lub za pomocą komunikatora na Facebooku,
  • zamawiania skanów artykułów z czasopism i rozdziałów książek drogą mailową,
  • do kontaktu z bibliotekarzami jeśli potrzebujecie informacji na dowolny temat związany z pisaniem prac zaliczeniowych lub każdą inną potrzebą informacyjną – otrzymacie od nas na skrzynkę mailową zestaw publikacji elektronicznych związanych z Waszym zapytaniem.

Biblioteka prosi o:

  • nieprzychodzenie do Biblioteki z dziećmi. Obecność dziecka zwiększa ilość osób przebywających w placówce, tym samym uniemożliwia innym, dorosłym Użytkownikom skorzystanie z usług Biblioteki.
  • nieprzychodzenie do Biblioteki w przypadku stwierdzenia u siebie podwyższonej temperatury, bądź innych objawów chorobowych, mogących wskazywać na zarażenie wirusem COVID — 19. Osoby z wyraźnymi objawami chorobowymi zostaną poproszone o opuszczenie Biblioteki.

Powyższe procedury opracowano na podstawie:

1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 878)

2. Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie trwania epidemii COVID-19 w Polsce https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

3. Rekomendacji Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej https://www.bn.org.pl/

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej powyższe zasady mogą ulegać zmianom, o których na bieżąco będziemy Państwa informować.

Źródło: Biblioteka Pedagogiczna w Lipsku.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.