Bezpieczne wakacje 2020 – działania mazowieckich służb!Czas czytania: 7 min.

Wystartowała akcja „Bezpieczne wakacje 2020”, podczas której policja, straż pożarna, sanepid, inspekcja transportu drogowego i kuratorium oświaty będą dbać o bezpieczeństwo podczas wakacji w tym roku.

Służby będą m.in. uczyć prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia, bezpiecznego wypoczynku w reżimie sanitarnym związanym z przeciwdziałaniem COVID-19, sprawdzać stan autokarów wiozących dzieci i młodzież na letni wypoczynek czy patrolować zbiorniki wodne. Przygotowania służb do tegorocznych wakacji omówiono podczas spotkania Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła z przedstawicielami mazowieckich służb i inspekcji 1 lipca 2020 r.

Jak co roku o bezpieczny wypoczynek podczas wakacji zadbają:

  • Kuratorium Oświaty w Warszawie,
  • Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu,
  • Komenda Stołeczna Policji,
  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
  • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu,
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie,
  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W tym roku, ze względu na panującą pandemię SARS –CoV-2 wszystkie formy wypoczynku będą odbywać się zgodnie z wytycznymi wydanymi przez GIS, MZ i MEN, z uwzględnieniem ograniczeń sanitarnych.  Wytyczne znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz.

Okres wakacyjny to czas wypoczynku i beztroski. Jednak należy cały czas pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy wypoczywamy nad wodą. Tegoroczne wakacje są nietypowe ze względu na epidemię. Stosując się do wytycznych przygotowanych przez GIS, MEN i Ministerstwo Zdrowia, wspólnie możemy zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci i ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem. Życzę wszystkim udanych wakacji i pięknych wspomnień

– powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Każdy rodzic może sprawdzić, czy wyjazd, na który udaje się jego dziecko, odbywa się legalnie. Na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, powinny być zgłoszone wszystkie formy zorganizowanego wypoczynku dla dzieci. Dotyczy to również półkolonii, organizowanych w miejscu zamieszkania oraz wyjazdów zagranicznych. W takim zgłoszeniu organizator ma obowiązek podać informacje dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunki sanitarno – higieniczne, liczby uczestników, programu pracy z dziećmi, kadry oraz spełnienia przez obiekt warunków przeciwpożarowych. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. W tym roku także musi dostosować się do wytycznych sanitarnych.

Do bazy wypoczynku zgłoszono dotychczas 2 305 wypoczynków (stan na 29 czerwca br.), w których weźmie udział ponad 93 tys. uczestników (z czego prawie 28 tys. dzieci i młodzieży w samym województwie mazowieckim). Część obozów została dofinansowana w ramach otwartego konkursu ofert z budżetu Wojewody Mazowieckiego, na kwotę ponad 2,2 mln złotych.

Tegoroczny wypoczynek będzie się odbywał przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, dlatego zorganizowaliśmy specjalne szkolenie on-line dla organizatorów obozów, a podczas kontroli, we współpracy ze służbami sanitarnymi, będziemy także sprawdzać spełnianie tych wytycznych

– mówiła Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty. 

Komenda Wojewódzka Policji

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, podejmują wiele działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z wypoczynku, zarówno podczas podróży, na drogach i na ciągach komunikacyjnych, jak i w miejscach docelowego pobytu. Przed rozpoczęciem sezonu letniego, policjanci nad akwenami sprawdzali stan oznakowania miejsc niebezpiecznych tablicą, tzw. czarny punkt wodny. Ponadto identyfikowali nowe miejsca, które należy w ten sposób oznaczyć. W tym roku wyznaczono 6 nowych miejsc (łącznie na Mazowszu będzie ich 31). Aby jak najlepiej zadbać o bezpieczny wypoczynek, mazowieccy policjanci będą pełnić służbę na wodzie oraz zostaną stworzone sezonowe posterunki wodne w Płocku i w Domaniowie. Oprócz tego, patrole rowerowe będą monitorować miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży, m.in.  kolonie, biwaki, czy obozy harcerskie, gdzie również będą zwracać uwagę na warunki sanitarne, zabezpieczenie pożarowe i alarmowe.

Ponadto policjanci prowadzili akcję informacyjno – edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”  skierowaną do dzieci i młodzieży.

Jak zapowiedział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Jakub Gorczyński, policjanci będą zwracać uwagę także na utrzymanie płynności ruchu, podejmować interwencje mające na celu ograniczenie liczby wypadków, podejmować działania (poprzez przedsięwzięcie „Prędkość zabija – zwolnij i żyj”), mające na celu zwracanie uwagi kierowcom na prędkość, z jaką poruszają się na drogach. W razie potrzeby będą także kierować ruchem.

Komenda Stołeczna Policji

Działania Komendy Stołecznej Policji obejmują m.in. zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli dzikich kąpielisk i miejsc oznaczonych jako tzw. Czarne Punkty Wodne, kontrole punktów sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych pod kątem ich dostępności dla osób poniżej 18 r.ż., zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania (np. przeciwdziałanie włamaniom i  kradzieżom), czy działania informacyjno – edukacyjne w ramach akcji „Lato w mieście” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej zwrócił uwagę także na współpracę z innymi podmiotami (m.in. Sanepidem, Państwową Strażą Pożarną, strażami miejskimi i gminnymi)  w zakresie kontroli zorganizowanych miejsc wypoczynku letniego.

Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach stołeczny Wydział Ruchu Drogowego KSP będzie prowadził kontrole m.in. przestrzegania prędkości czy stanu technicznego pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem autobusów przewożących dzieci i  młodzież na obozy i kolonie. Od 26 czerwca do 30 sierpnia br. uruchomiony jest punkt kontroli autobusów zorganizowanych grup wycieczkowych, zlokalizowany na parkingu samochodowym przylegającym do hali widowiskowo-sportowej „TORWAR”, przy ul. Łazienkowskiej
w Warszawie. Na stronie https://bezpiecznyautobus.gov.pl/ można także sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie razem z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, jak co roku prowadzi działania profilaktyczno–prewencyjne. Funkcjonariusze komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej na Mazowszu przeprowadzą kontrole w miejscach, w przeznaczonych do pobytów wakacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obozów, które są organizowane pod namiotami. W tym roku zaplanowano 160 kontroli w obiektach służących do wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego odbywa się na wniosek organizatora wypoczynku letniego.

W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, zawieszone są akcje edukacyjne oraz pikniki propagujące bezpieczne zachowania podczas letniego wypoczynku. Takie akcje edukacyjne mogą odbywać się podczas kolonii i obozów, na prośbę i zaproszenie organizatorów wyjazdów z zachowaniem reżimu sanitarnego. Działalność informacyjna prowadzona jest za pomocą środków masowego przekazu.

Ponadto każda jednostka Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa mazowieckiego posiada odpowiednie przeszkolenie oraz sprzęt do działań z ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym. Do dyspozycji jest 78 łodzi oraz 12 pontonów. Oprócz tego w województwie służbę pełni 127 nurków MSWiA z Grup i Sekcji Ratownictwa Wodno–Nurkowego.

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Inspektorzy Transportu Drogowego zadbają o to, aby dzieci i młodzież podróżowały sprawnymi autokarami. Harmonogram kontroli autokarów jest dostępny na stronie mazowsze.witd.gov.pl. Stały punkt kontrolny znajduje się w Warszawie przy Torwarze.

Zgłoszenia autokarów do kontroli przyjmowane są w oddziale Warszawa – Wesoła przy ulicy Żółkiewskiego 17, pod numerem telefonu 22 831-60-82, w godzinach 07:00 – 15:00 lub w siedzibie WITD w Radomiu przy ulicy. Limanowskiego 29a,, pod numerem telefonu 48 363-51- 87, w godzinach 07:30 – 15:30. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli przez WITD w Radomiu zgłaszający zostanie poproszony o kontakt z właściwą miejscowo jednostką Policji

– powiedział podczas konferencji Krzysztof Chojnacki, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Jak co roku pracownicy Sanepidu będą przeprowadzać planowe kontrole, sanitarno–higieniczne, miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, tj. kolonii, obozów i półkolonii, na podstawie bazy wypoczynku przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jak podkreślił Krzysztof Skórczewski, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny:

W tym roku szczególnie należy zwracać uwagę na spełnianie wymagań określonych w wytycznych przygotowanych przez GIS, MEN i MZ, ze względu na stan epidemii koronawirusa. Wytyczne te mają służyć organizatorom w ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży wirusem SARS-CoV-2.

Inspektorzy Sanepidu, w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży, będą prowadzić kontrole w zakresie: zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej uczestników, prowadzenia żywienia, prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizacji opieki medycznej. Ponadto będą kontrolować kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, lokale gastronomiczne oraz przeprowadzać badania wody.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Nasz sondaż. Zagłosuj

Tak z ciekawości pytanie :)
Czy wybralibyście twórcę i naczelnego MojeLipsko.info na swojego wójta/burmistrza?

wspieraj nas cyklicznie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.