6 firm chce zbudować obwodnicę Lipska!Zdjęcie ilustracyjne.
Czas czytania: 3 min.
Listen to this article

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę 6,4-kilometrowej obwodnicy Lipska w ciągu DK79, która została ujęta w projekcie Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Wpłynęło sześć ofert, wszystkie poniżej kosztorysu inwestorskiego.

Najniższą ofertę na kwotę 87 298 214,64 zł złożyło konsorcjum firm: Trakt (lider), Mostostal Kielce (partner). Budżet Zamawiającego: 155 625 114,66 zł. Najniższa oferta stanowi ok. 56 proc. kosztorysu inwestorskiego, a najwyższa ok. 94 proc.

 

Pozostałe oferty:

 • 145 961 317,31 zł, Konsorcjum firm: FABE POLSKA (lider), „SP” SINE MIDAS STROY Oddział w Polsce (partner)
 • 114 482 012,61 zł, Strabag.
 • 109 937 810,82 zł, Budimex;
 • 99 579 775,55 zł, PBDiM Mińsk Maz. (lider), PRD Zwoleń (partner)
 • 96 755 333,00 zł, Kobylarnia (lider), Mirbud (partner)

Zestawienie ofert

 

Jak będą oceniane oferty?
Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

 • okres gwarancji – 30 proc.,
 • termin realizacji – 10 proc.,
 • cena – 60 proc.

 

Najważniejsze terminy

GDDKiA zakłada, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana na początku 2021 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 35 miesięcy od daty jej zawarcia (w tym złożenie wniosków o ZRID-y do 12 miesięcy od daty podpisania umowy).  Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w połowie 2024 r.

 

Zakres prac

Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz wybudowanie drogi.

Trasa poprowadzona jest w układzie północ-południe, po zachodniej stronie miejscowości Lipsko. Początek obwodnicy planowany jest około 350 m na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką 754, koniec około 500 m od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747.

 

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Lipska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 79. Działanie te jest powiązane również z realizacją innego obejścia miejscowości bardziej na północ, czyli obejścia Zwolenia.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Lipsku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się z Warszawy. Będzie stanowić również uzupełnienie dla nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic w województwie mazowieckim zakłada budowę dziewięciu obwodnic:

 • Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60,
 • Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79,
 • Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60,
 • Ostrołęki w ciągu drogi krajowej n 53,
 • Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61,
 • Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63,
 • Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9,
 • Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63,
 • Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji Programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa InfrastrukturyPrzypomnijmy, że GDDKiA ogłosiła przetargi na cztery obwodnice (oprócz Lipska to Wąchock, Strzelce Krajeńskie i Smolajny). Dzisiejsze otwarcie ofert na wyłonienie wykonawców jest pierwszym dla Programu budowy 100 obwodnic.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Catering Zacisze


 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.