55 inwestycji w powiecie lipskim. Na co dostali pieniądze?
Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie lipskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało 55 inwestycji.

55 inwestycji w powiecie lipskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski (sejmikowy klub KO) chwali dotychczasową aktywność samorządów z regionu radomskiego.

Samorządowcy pokazali, że dobrze znają potrzeby mieszkańców. Złożyli setki dobrych wniosków. Aplikowali o środki w każdym z naszych samorządowych programów wsparcia. Doskonałe efekty tych działań z poprzednich lat widać w całym subregionie. Tegoroczny budżet Mazowsza pozwoli na zrealizowanie szeregu kolejnych ważnych dla mieszkańców inwestycji.

– dodaje wicemarszałek.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie lipskim dofinansowanie w wysokości 3,8 tys. zł umożliwi odmulenie i pogłębienie zbiornika wodnego wraz z wykonaniem dojścia i schodów na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,SŁONECZNY”.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie lipskim dofinansowane zostaną dwa projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 13,6 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie gminy Sienno – 4,9 tys. zł;

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Chotcza – 8,6 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Władze województwa w tym roku dofinansują w sumie 157 zadań z czego3 z powiatu lipskiego, które otrzymają wsparcie w wysokości ponad 91 tys. zł

– działania na rzecz podniesienia poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko poprzez rewitalizację istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej – 23,4 tys. zł;

– przebudowa i zagospodarowanie terenów zieleni w Solcu nad Wisłą – 7,5 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu wokół ZSO w Siennie – 60,5 tys. zł.

Dziś działania proekologiczne są priorytetem na całym świecie – podkreśla radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak (sejmikowy klub PSL).

Nie da się nie zauważyć coraz większego zainteresowania ekologią wśród społeczeństwa. To efekt większej świadomości naszych mieszkańców, którzy razem z nami chcą działać przeciwko degradacji środowiska.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie lipskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 27 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 270 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– zagospodarowanie terenu w sołectwie Tymienica Stara – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Kałków – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Ranachów – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Pasieki – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Kochanów – Sajdy – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Stare Gardzienice – 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Babilon – 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Lipa Krępa – 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Nowa Wieś– 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Gołębiów– 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Jelonek– 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Maziarze– 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Wola Solecka Druga – 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Huta – 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Poręba – 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Długowola Druga – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu w sołectwie Ciecierówka – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu w sołectwie Stary Rzechów – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w miejscowości Jawor Solecki – 10 tys. zł;

– instalacja nowych punktów oświetlenia ulicznego w Jaworskiej Woli – 10 tys. zł;

– budowa altany dla sołectwa Kadłubek – 10 tys. zł;

– remont kapliczki w miejscowości Adamów – 10 tys. zł;

– modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Piotrowińskiej – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w Marianowie – 10 tys. zł;

– budowa altany dla sołectwa Las Gliniański – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w Boiskach-Kolonii – 10 tys. zł;

– rozbudowa punktów oświetlenia ulicznego w Kalinówku – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł.W powiecie lipskim wsparcie w wysokości blisko 529 tys. otrzymają 3 inwestycje.

Dofinansowane zostały:

– budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury – toru rowerowego typu 'pumptrack’ w Chotczy– Józefów – 195 tys. zł;

– budowa strefy aktywności skatepark w Lipsku – 226,9tys. zł;

– budowa boiska do piłki nożnej w Przedmieściu Bliższym – 107 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazły się wśród nich także 4 strażnice z powiatu lipskiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył 114 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– remont strażnicy OSP Chotcza, gmina Chotcza – 24 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Kochanówka, gmina Sienno – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Grabowiec, gmina Rzeczniów – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Boiska, miasto i gmina Solec nad Wisłą – 30 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 12 ochotniczych straży pożarnych z powiatu lipskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy  blisko 110 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Chotcza – 20 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Łaziska – 20 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Krępa Kościelna – 4,7 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Maruszów – 3,8 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Wola Solecka – 3,8 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Długowola – 3,8 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Lipsko – 3,8 tys. zł;

– wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie dla OSP Rzeczniów – 20 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Jawor Solecki – 11,8 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Kochanówka – 3,3 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Sienno – 4,8 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Solec nad Wisłą – 10 tys. zł.

Jak podkreśla radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka (sejmikowy klub KO), strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych powinni być przede wszystkim dobrze zabezpieczeni.

Wiemy, że w pracy strażaka liczy się nie tylko doświadczenie i umiejętności, ale także profesjonalny sprzęt i odpowiednie zabezpieczenie. A my w ramach naszego programu wsparcia pomagamy nie tylko remontować strażnice, ale także wspieramy zakup specjalistycznego sprzętu, środków ochronnych dla strażaków i samochodów ratowniczo-gaśniczych. To inwestycja w bezpieczeństwo naszych mieszkańców.  

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie lipskim wsparcie w wysokości 270 tys. zł otrzymały3 inwestycje.

Dofinansowane zostały:

– remont tynków wewnętrznych wraz z robotami malarskimi w budynku kościoła pw. Św. Tekli w Tymienicy– etap II – 70 tys. zł;

– remont dachu i więźby dachowej na kościele pw. Św. Zygmunta w Siennie – 100 tys. zł;

– remont konserwatorski zabytkowych, wapiennych wypraw tynkarskich oraz historycznych warstw malarskich kaplicy południowej i północnej kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMPw Rzeczniowie – 100 tys. zł.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*