27 sołeckich projektów z powiatu lipskiego ze wsparciem samorządu województwa!
Budowa altany, placu zabaw, instalacja nowych punktów oświetlenia ulicznego, modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, remont kapliczki, rozbudowa punktów oświetlenia ulicznego, wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED, zagospodarowanie terenu to inwestycje, jakie zostaną zrealizowane na terenie powiatu lipskiego w ramach tegorocznej edycji programu „Mazowsze dla sołectw 2022”.  

 

„Mazowsze dla sołectw 2022” to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik w tym roku wsparcie trafi do 237 gmin na realizację 1172 projektów w sołectwach na całym Mazowszu.

Ogromną zaletą tego przedsięwzięcia jest fakt, że inwestycje, które mają powstać są typowane przez mieszkańców danych miejscowości. W ten sposób mamy pewność, że są naprawdę potrzebne. To również świetny przykład dobrej współpracy samorządów i mieszkańców.

 

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku w ramach „Mazowsza dla sołectw 2022” gminy mogły się ubiegać o wsparcie do 10 tys. zł na inwestycje realizowane w poszczególnych sołectwach, m.in. rewitalizację skwerów, instalację paneli fotowoltaicznych, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i bibliotek, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. W rezultacie wsparcie o łącznej wartości blisko 11,6 mln zł otrzymają aż 1172 projekty.

Zdaniem wicemarszałka Rafała Rajkowskiego, program „Mazowsze dla sołectw 2022” odpowiada na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i lokalne samorządy.

 

To już piąta edycja, która doskonale pokazuje, że to niewielkie granty są dla lokalnych społeczności ogromną szansą na rozwój, poprawę warunków do życia dla mieszkańców czy zwiększenie atrakcyjności turystycznej.

Liczba wspartych projektów zależała od wielkości gminy. W przypadku gmin, w których jest mniej niż 25 sołectw – samorządy mogły złożyć maksymalnie 5 wniosków, natomiast tam, gdzie sołectw jest więcej niż 53 – gminy mogły złożyć nawet 20 wniosków. W ramach tegorocznej edycji programu „Mazowsze dla sołectw 2022” wpłynęły w sumie 1202 wnioski, z których 1172 otrzyma wsparcie.

 

W powiecie lipskim dofinansowanych zostanie 27 projektów:

Miasto i Gmina Lipsko:

 • Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Babilon.
 • Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Lipa Krępa.
 • Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Nowa Wieś.
 • Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Gołębiów.
 • Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Jelonek.
 • Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Maziarze.
 • Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Wola Solecka Druga.
 • Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Huta.
 • Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Poręba.
 • Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Długowola Druga.

Miasto i Gmina Solec nad Wisłą:

 • Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Piotrowińskiej.
 • Budowa placu zabaw w Marianowie.
 • Budowa altany dla sołectwa Las Gliniański.
 • Budowa placu zabaw w Boiskach-Kolonii.
 • Rozbudowa punktów oświetlenia ulicznego w Kalinówku.

Gmina Chotcza:

 • Zagospodarowanie terenu w sołectwie Tymienica Stara.

Gmina Ciepielów:

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Kałków.
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Ranachów B.
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Pasieki.
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Kochanów – Sajdy.
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Stare Gardzienice.

Gmina Rzeczniów:

 • Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Ciecierówka.
 • Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Stary Rzechów.

Gmina Sienno:

 • Budowa placu zabaw w miejscowości Jawor Solecki.
 • Instalacja nowych punktów oświetlenia ulicznego w Jaworskiej Woli.
 • Budowa altany dla sołectwa Kadłubek.
 • Remont kapliczki w miejscowości Adamów.

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*