249 sołeckich projektów z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego ze wsparciem samorządu województwa!
Budowa boiska piłkarskiego w Michałówce, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Wólka Tyrzyńska czy odbudowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Antoniówka to przykłady inwestycji, jakie zostaną zrealizowane w ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Wsparcie z budżetu Mazowsza otrzyma 249 projektów z 52 gmin subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego na kwotę ponad 2,4 mln zł.

MIAS jest autorskim programem wsparcia samorządu województwa mazowieckiego i od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem podkreśla marszałek Adam Struzik.

Ogromną zaletą tego przedsięwzięcia jest fakt, że wszystkie inwestycje wytypowane zostały przez mieszkańców tych miejscowości, w których mają powstać. To dobry przykład współpracy między samorządami a mieszkańcami. Wsłuchiwanie się w ich głos i potrzeby jest kluczem do realizacji ważnych dla nas inwestycji.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku w ramach MIAS 2021 sołectwa mogły się ubiegać o wsparcie do 10 tys. zł na  m.in. rewitalizację skwerów, instalacje paneli fotowoltaicznych, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i bibliotek, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. W sumie na realizację MIAS 2021 samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 12,5 mln zł. Środki te pomogą zrealizować 1276 projektów z 256 mazowieckich gmin

Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski MIAS, jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez lokalne samorządy.

To już czwarta edycja naszego programu i patrząc z perspektywy tych wszystkich lat utwierdzam się w przekonaniu, że podjęliśmy słuszną decyzję. Być może granty nie są zbyt wysokie, ale w połączeniu z funduszami sołeckimi czy dotacjami z gmin dają spore możliwości. Są szansą dla małych miejscowości na rozwój i zwiększenie ich atrakcyjności.

dodaje.

Liczba wspartych projektów zależała od wielkości gminy. W przypadku gmin, w których jest mniej niż 28 sołectw – samorządy mogły złożyć maksymalnie 5 wniosków, natomiast tam, gdzie sołectw jest więcej niż 60 – gminy mogły złożyć nawet 18 wniosków. Przewodniczący sejmikowej komisji rolnictwa i terenów wiejskich Leszek Przybytniak zaznacza, że liczba zrealizowanych zadań robi wrażenie.

Od 2018 r. w ramach MIAS w mazowieckich wsiach i miasteczkach udało się zrealizować ponad 2,9 tys. inwestycji. W tym roku dojdą kolejne projekty, które będą sprzyjać integracji mieszkańców, zwiększą ich bezpieczeństwo i stworzą warunki do ciekawego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

W ramach tegorocznej edycji MIAS 2021 wpłynęło w sumie 1312 wniosków, z których 1276 otrzyma wsparcie. Wśród nich jest 249 sołeckich projektów z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego  (lista w załączniku).

Załącznik.

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*