Zmarł Dyrektor Zenon Trysiński!Listen to this article
Czas czytania: 3 minut

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” – pisał ks. Jan Twardowski – list pożegnalny.

6 lipca 2020 pożegnaliśmy człowieka znanego nie tylko w środowisku nauczycielskim, ale również człowieka zaangażowanego w życie społeczne całego Sienna – Pana Dyrektora Zenona Trysińskiego.

Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie, skłania do refleksji. Trudno się formułuje słowa w chwili, gdy do głowy przychodzą obiegowe zwroty. Dyrektor Trysiński zasługuje, wiemy to wszyscy, na coś więcej niż słowa o obowiązku i poświęceniu. O tym, że potrafimy docenić ludzi dopiero wtedy, gdy odejdą. Każde z tych sformułowań nie oddaje w pełni tego, co czujemy. Pragniemy powiedzieć coś wielkiego, mając jednocześnie świadomość, że Pan Dyrektor nie lubił patetycznych słów. Był człowiekiem, który z godnością starał się pokonywać trudności codziennego dnia.

Wspominamy wszystkie działania, które łączyły nas ze śp. Zenonem Trysińskim. Było ich bardzo wiele i trudno byłoby je wszystkie wymienić. Jednakże zawsze przewijały się w nich dobre cechy Jego charakteru: otwartość na ludzi, skromność i życzliwość.

Dyrektor Trysiński urodził się 2 stycznia 1942 roku w Solcu nad Wisłą. Tam też w 1961 roku ukończył Liceum Pedagogiczne, gdyż – jak sam pisał w życiorysie – Jego marzeniem była praca w charakterze nauczyciela. Podnosząc swoje kwalifikacje kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Radomiu na kierunku: zajęcia praktyczno-techniczne i wychowanie plastyczne, a następnie na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra techniki o specjalizacji pedagogicznej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w SP w Janowie koło Tczewa. Kolejnymi miejscami pracy były szkoły w Paciorkowej Woli, Lipinach, Kochanówce oraz SP i LO w Siennie, gdzie uczył wychowania technicznego i plastycznego. Od 1 lutego 1978 roku do 31 sierpnia 1991roku, czyli do momentu przejścia na emeryturę, pełnił funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siennie.

W swojej pracy wykazywał wiele inwencji twórczej oraz zmysłu organizacyjnego, z zapałem kontynuował misję poprzedniego dyrektora – pana Z. Stawiarskiego. Zakończył m.in. opracowanie dokumentacji na budowę nowych warsztatów szkolnych, mimo trudnych warunków lokalowych szkoły, zorganizował pracownię przedmiotową do zajęć praktyczno- technicznych. Wdrożył nowe kierunki kształcenia, nadążając za potrzebami rynku pracy. Dbał o poziom wykształcenia kadry pedagogicznej, tworząc jednocześnie optymalne warunki do efektywnego nauczania.

Dyrektor Zenon Trysiński był także społecznikiem – wielokrotnie angażował się w organizowanie szkół przysposobienia rolniczego w powiecie, był radnym oraz członkiem prezydium Rady Nadzorczej GS w Siennie. Jego dokonania, postawa wobec drugiego człowieka, pasja, z jaką wykonywał swój zawód w trosce o dobro młodzieży, zostały uhonorowane licznymi nagrodami, m.in. Kuratora Oświaty oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Myślę jednak, Panie Dyrektorze, że największa nagroda to szacunek i wdzięczność Twoich uczniów i współpracowników. Swoim życiem pokazałeś, co jest najważniejsze i co jest miarą człowieczeństwa. Dorosłych uczyłeś pokory, skromności i szacunku do innych. Doskonale zdawałeś sobie sprawę z tego, że dyrektorem się bywa, a człowiekiem jest się przez całe życie. Wszyscy będą pamiętać Pana inicjatywy, dobre rady, a także ciepło i pozytywne nastawienie do wszystkich: uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Współpraca z Panem była ogromnym zaszczytem, gdyż swoim spokojnym głosem i serdecznym uściskiem dłoni zawsze dodawałeś otuchy. Nawiązując do zacytowanych na początku słów, że nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…. dodam jeszcze, że ważne jest również to, aby żyć w ludzkich sercach. Ty, Dyrektorze, w sercach wielu osób pozostaniesz na pewno!

Panie Dyrektorze, nad Pana trumną pochyla się Sztandar Zespołu Szkół Technicznych w Siennie. Są z Panem obecni pracownicy szkoły, byli współpracownicy, ale przede wszystkim wychowankowie, którzy tak wiele dla Pana znaczyli. Chcemy Cię zapewnić, że Twoje dzieło służby młodzieży będzie kontynuowane. Dziękujemy Ci za Twoje dobro. Zapewniamy Cię także o naszej wdzięcznej pamięci i modlitwie.

Spoczywaj w pokoju!

Dyrektor ZST w Siennie

Wojciech Kaczorowski

Źródło: Zespół Szkół Technicznych w Siennie.

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie dotyczącej zarobków!

Porównanie zarobków wójtów, burmistrzów i starosty
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.