Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie ograniczenia pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipsku!

Czas czytania: 2 min.

Zarządzenie nr 6/2020

Powiatowego Lekarza Weterynarii
z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ograniczenia pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipsku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii

Na podstawie § 5 regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w  Lipsku z dnia 30.04.2019r.  w zw. z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W związku z obowiązywaniem rygorów sanitarnych z uwagi na wystąpienie stanu epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lipsku,  zwany dalej: „Inspektoratem” zarządza się, co następuje:

1)          pracę stacjonarną w Inspektoracie wykonuje się w wymiarze niezbędnego minimum, ograniczając dyżury stacjonarne w siedzibie Inspektoratu do:

a)    jednej osoby na zespół;

b)    wymiaru zapewniającego możliwość sprawnego zarządzania Inspektoratem i wykonywania określonych zadań związanych z funkcjonowaniem Inspektoratu, pełnej komunikacji i szybkiej łączności z otoczeniem zewnętrznym, a także możliwość odpowiedniej reakcji na bieżące potrzeby w sprawach należących do właściwości organu i obsługi administracyjnej;

2)         wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej  lipsko@piw.home.pl bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) dokumenty przesyłane w formie elektronicznej muszę być podpisane  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

3)         Inspektorat nie będzie przyjmować interesantów,

4)         pracownicy  Inspektoratu  będą udzielać informacji na temat realizowanych spraw tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim,

5)         pracownicy Inspektoratu będą przeprowadzać kontrole w niezbędnym zakresie wynikającym z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej żywności i pasz, oraz związanej z koniecznością zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a także w każdym innym przypadku, w którym brak kontroli mógłby stanowić bezpośrednie lub pośrednie ryzyko dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

§ 2

1.      Uchyla się zarządzenie nr 5/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku z dnia 20.04.2020r. w sprawie ograniczenia pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w w Lipsku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.

2.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

Źródło: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipsku.

Catering Zacisze


 

 

Nasz sondaż. Zagłosuj

Tak z ciekawości pytanie :)
Czy wybralibyście twórcę i naczelnego MojeLipsko.info na swojego wójta/burmistrza?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.