Zabytki, miejsca pamięci, wymiana źródeł ciepła oraz edukacja zdrowotna w regionie radomskim i powiecie grójeckim ze wsparciem sejmiku Czas czytania: 3 min.

Są pieniądze na realizację kolejnych czterech programów wsparcia. Tym razem Sejmik Województwa Mazowieckiego pomoże m.in. w ratowaniu zabytków, wymianie źródeł ciepła, rewitalizacji miejsc pamięci czy edukacji zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego. Łącznie do regionu radomskiego i powiatu grójeckiego trafi ponad 3,3 mln zł dofinansowania.

W zestawieniach przedstawiamy TYLKO dofinansowania dla naszych gmin i powiatu.

Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął kolejne cztery programy wsparcia – „Mazowsze dla zabytków”, „Mazowsze dla czystego ciepła”, „Mazowsze dla miejsc pamięci” i „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”.

 

Do regionu radomskiego i powiatu grójeckiego trafia duża pomoc z budżetu województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku podpisaliśmy już ponad 500 umów. W sumie prowadzimy ponad 20 różnych programów wparcia. Podczas wczorajszej sesji sejmiku rozstrzygnęliśmy kolejne cztery – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Mazowsze dla zabytków

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach – na takie działania można było pozyskać dotację z programu „Mazowsze dla zabytków”. 

Samorząd województwa mazowieckiego dofinansował 140 projektów. W sumie to 13,8 mln zł na ratowanie zabytków w całym regionie. Wsparcie obejmuje m.in. remonty elewacji, konserwacje – witraży, polichromii, ambony czy malowideł ściennych.

Co dla naszego powiatu?

Nazwa zadania Beneficjent Kwota dofinansowania
Remont i przebudowa zabytkowego budynku dworu w Krzyżanówce, gm. Sienno, dz. nr 619/9, etap I – remont dachu części niskiej Marzena Figura 90 000,00 zł
Remont elewacji zabytkowego budynku dzwonnicy w Siennie – etap II Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Zygmunta w Siennie 160 000,00 zł
Prace konserwatorsko-restauratorskie historycznych warstw malarskich części sufitowej nawy głównej kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Rzeczniowie Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rzeczniowie 116 000,00 zł
Prace konserwatorsko-restauratorskie polichromii sufitu i ścian prezbiterium kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach 80 000,00 zł
Ołtarz boczny Zwiastowanie NMP w kaplicy bocznej kościoła parafialnego w Solcu nad Wisłą Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą 60 000,00 zł

Mazowsze dla czystego ciepła

O wsparcie w ramach programu mogły ubiegać się gminy z terenu województwa mazowieckiego, które realizują lub przed podpisaniem umowy uruchomią program udzielania mieszkańcom dotacji do wymiany źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych lub dodatku na zakup nośników energii. W sumie samorząd województwa przeznaczył 4,8 mln zł na realizację 18 projektów w całym województwie. 

Mazowsze dla miejsc pamięci

Gminy i powiaty mogły również pozyskać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci, takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Wsparciem mogły być objęte obiekty związane z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie ważne dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, a także miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa. Władze regionu przeznaczyły 2 mln zł na realizację 38 inwestycji w całym województwie. W regionie radomskim i powiecie grójeckim wsparcie otrzymało 8 projektów na kwotę 375,6 tys. zł.

 

Kategoria: prace restauratorskie, prace konserwatorskie, roboty budowlane

Beneficjent Nazwa zadania Kwota dofinansowania
Miasto i Gmina Sienno  Ochrona miejsc pamięci na terenie Gminy Sienno – etap II          35 000,00 zł 

 

Mazowsze dla zdrowia psychicznego

Samorząd województwa mazowieckiego wspiera również działania związane z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń wśród mieszkańców. Na program „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” przeznaczył ponad 1,5 mln . Dzięki temu zostaną zrealizowane 23 projekty w całym województwie. Radom dzięki wsparciu samorządu województwa – ponad 70,6 tys. zł – zrealizuje projekt „Profilaktyka zdrowia psychicznego w obliczu chorób neurodegeneracyjnych”.

O dofinansowanie mogły ubiegać się powiaty i miasta na prawach powiatu. Wsparcie obejmowało promocję zdrowia i edukację zdrowotną z zakresu zdrowia psychicznego dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa prowadzoną w formie np. poradnictwa indywidualnego i grupowego, programów psychoedukacyjnych czy warsztatów i szkoleń.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam szukać nieprawidłowości

Nasza ankieta

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.