Wzrastają wynagrodzenia setek osób w powiecieCzas czytania: 3 min.

Od 1 lipca 2024 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę i najniższa stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych. Do tej pory osoby otrzymujące minimalną zarabiały 4242 zł brutto i 21,75 z brutto. Teraz ich pensja wzrośnie. O ile?

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę i na cały etat przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż ustalone w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Podwyżka wynagrodzenia minimalnego wpływa również na inne świadczenia powiązane z nią. Należy do nich m.in. dodatek za pracę w nocy, maksymalna kwota odprawy z tytułu utraty pracy oraz kary za brak OC.

Jak podaje resort, minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniosła od 1 stycznia 2024 r., tj. 27,70 zł, natomiast od 1 lipca 2024 r. 28,10 zł.

Minimalna stawka godzinowa dla zlecenia na rękę obecnie wynosi ok. 21,75 zł netto, natomiast od 1 lipca ok. 22,05 zł netto za godzinę pracy.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od:

  • od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 roku wynosiła 4242 zł,
  • od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wynosi 4300 zł.

Jak uczula resort pracy, gdy w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, konieczne jest uzupełnienie wynagrodzenia w postaci wyrównania.

Płaca minimalna krok po kroku

Wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku do 2.000 zł brutto z obecnych 1.850 zł – proponuje rząd. Co to oznacza dla pracowników? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania o płacę minimalną.

1. Czym jest płaca minimalna?

To ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

2. Na co wpływa wysokość płacy minimalnej?

Z płacą minimalna powiązane są również inne świadczenia. Każdemu pracującemu należy się dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Również wynagrodzenie za czas przestoju w firmie nie może być niższe od płacy minimalnej. Z płacą minimalną powiązana jest także odprawa w przypadku zwolnień grupowych. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość płacy minimalnej wpływa także na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez początkujących przedsiębiorców (stawki preferencyjne obowiązujące w ciągu pierwszych 24 miesięcy liczone są od postawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia)

3. Kto ustala wysokość płacy minimalnej?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa Radzie Ministrów propozycję płacy minimalnej. Rada ustosunkowuje się do niej. Jeśli propozycja zostaje przyjęta, konsultuje ją Rada Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. RDS do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.