Uroczyste obchody z okazji Powiatowego Dnia Strażaka!
Powiatowy Dzień Strażaka w Lipsku w roku Jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej połączony z otwarciem nowego budynku garażowo – magazynowego z zapleczem technicznym oraz upamiętnieniem 87. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego – co miało miejsce12 maja 1935 roku.

 

Strażacy to formacja mundurowa, gotowa do prowadzenia działań ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń to czas w którym strażacy wypowiadają poniższe słowa roty ślubowania i wypełniają je z dumą:

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

 

12 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej wraz z obchodami „Dnia Strażaka 2022”, połączone z oficjalnym przekazaniem i poświęceniem przez duchowieństwo nowego budynku garażowo-magazynowego z zapleczem technicznym oraz upamiętnieniem 87. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Obchody rozpoczęto od złożenia okolicznościowych wiązanek i wieńców przy obelisku poświęconemu papieżowi Janowi Pawłowi II znajdującym się na placu kościelnym. Następnie o godz. 12.00 w Kościele p.w. Św. Trójcy w Lipsku została odprawiona Msza Święta w intencji strażaków oraz ich rodzin jak również w intencji zmarłego 87 lat temu Marszałka Piłsudskiego. Msze Świętą odprawiali ks. kan. Henryk Jagieło Dziekan Dekanatu Lipskiego oraz ks. kan. dr Krzysztof Maj kapelan strażaków powiatu lipskiego. Oprawę zapewniła Orkiestra Wojskowa z Radomia z dowódcą-kapelmistrzem kpt. Łukaszem Kukulskim oraz tamburmajorem st. kpr. Kamilem Węgrzyniakiem.

 

Następnie przy akompaniamencie orkiestry, poczty sztandarowe oraz pododdział strażaków naszego powiatu przemaszerowały ulicami Lipska przed Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej gdzie odbyło się złożenie wiązanek kwiatów i zapalono znicze przy strażackim pomniku „Ku pamięci poległych i zmarłych strażaków oraz żołnierzy” oraz przy wystawionym portrecie Marszałka J. Piłsudskiego. Jednocześnie przygotowano okolicznościową wystawę historyczną poświęconą temu wydarzeniu sprzed 87 lat. Wartę honorową zaciągnęli strażacy PSP, a wojskowa orkiestra z Radomia odegrała ciszę.

Apel okolicznościowy rozpoczął się o godz. 13:15 na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku. Meldunek o rozpoczęciu apelu od Dowódcy uroczystości – st. kpt. Przemysława Kawałka – Dowódcy Zmiany Służbowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lipsku przyjął st. bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz przeglądem pododdziałów. Następnie został odegrany hymn państwowy i nastąpiło podniesienie flagi państwowej.

 

W kolejnej części uroczystości st. bryg. Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy PSP w Lipsku przywitał wszystkich przybyłych gości.

Dzień strażaka to czas uhonorowania ciężkiej pracy strażaków, poprzez wręczenie odznaczeń, awansów w stopniu i stanowisku oraz wyróżnienia za trud codziennej pracy strażaków i osób zaangażowanych w sprawy pożarnictwa.

 

Z okazji święta dnia strażaka wyróżnieni zostali:

Brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymali:

 • mł. bryg. Marcin Burek s. Tadeusza
 • mł. bryg. Jakub Jóźwik s. Zbigniewa
 • ogn. Dariusz Dygas s. Mariana

Złoty Znak Związku OSP RP otrzymał:

 • Pan Marek Wojtal s. Kazimierza

Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał:

 • Pan harmistrz Krzysztof Furmanek s. Zdzisława

Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:

 • Pan Adam Karolik s. Jana – lekarz związany z OSP w Jaworze Soleckim
 • Pan Stanisław Michalec s. Jana – długoletni członeklipskiej orkiestry dętej
 • Pan Adam Podsiadło s. Henryka – długoletni leśniczy leśnictwa Michałów, obecnie leśniczy leśnictwa Ostrowiec
 • Pan asp. Marek Puton s. Jana – technik KP PSP w Lipsku
 • Pan płk. Maciej Siemiński s. Antoniego – dowódca 42. bazy lotnictwa szkolnego
 • Pan Andrzej Szczodry s. Mieczysława – długoletni dh OSP Ciepielów
 • Pan Zbigniew Wasek s. Stanisława – długoletni dh OSP Bielany

Brązowy Medal Społeczny Trud Obronności Kraju „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” otrzymał:

 • Sebastian Bugaj s. Marka – w miesiącu kwietniu odebrał tytuł strażaka roku 2021 w województwie mazowieckim (był strażakiem miesiąca listopada 2021)

 

Następnie przystąpiono do wręczenia odznaczeń i wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej oraz awansów na wyższe stopnie służbowe

stopień starszego brygadiera otrzymał:

 • Łukasz Maciejewski s. Gustawa

Akt nominacji bryg. Łukasz Maciejewski odbierze podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w dniu 2 czerwca 2022 roku.

stopień starszego kapitana otrzymał:

 • Wojciech Szczeblewski s. Mieczysława

stopień kapitana otrzymali:

 • mł. kpt. Marcin Skoczylas s. Janusza
 • mł. kpt. Krzysztof Węgorkiewicz s. Mieczysława

stopień aspiranta otrzymał:

 • mł. asp. Przemysław Iwan s. Stanisława

stopień starszego ogniomistrza otrzymali:

 • Grzegorz Chuchała s. Zbigniewa
 • Łukasz Dąbrowski s. Stanisława

stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:

 • sekc. Radosław Lisowski s. Henryka
 • sekc. Mateusz Śliwiński s. Jana
 • sekc. Sebastian Tusiński s. Adama

stopień starszego sekcyjnego otrzymał:

 • Karol Zięba s. Stefana

stopień sekcyjnego otrzymał:

 • str. Arkadiusz Kędra s. Zdzisława

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych wyróżnił nadaniem dyplomu strażaka:

 • asp. Agnieszka Bugaj – Glina c. Zygmunta

 

Za szczególne zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lipskiego Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Nowosielski uhonorował przyznaniem medalu okolicznościowego 30–lecia PSP otrzymali:

 • Pan Sławomir Śmieciuch Starosta Lipski
 • bryg. w st. spocz. Marek Wesołowski – były Komendant Powiatowy PSP w Lipsku
 • bryg. w st. spocz. Janusz Szylar – były Komendant Powiatowy PSP w Lipsku
 • bryg. Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy PSP w Lipsku

 

Kapituła Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle” w uznaniu zasług na rzecz promocji i bezpieczeństwa regionu nadała niżej wymienionemu Medal Honorowy „Za Zasługi dla Ziemi Lipskiej”:

 • Pan nabryg. Jarosław Nowosielski s. Henryka

 

Medal Honorowy nabryg. Jarosław Nowosielski zostanie wręczony podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w dniu 2 czerwca 2022 roku.

 

W uznaniu zasług na rzecz promocji regionu oraz podziękowanie za okazaną pomoc finansową – wsparcie działań KP PSP w Lipsku niżej wymienionym zostaną wręczone okolicznościowe dyplomy uznania oraz okolicznościową odznakę 30-lecia PSP odebrali:

 • Powiat Lipski – Starosta lipski, Przewodniczący Rady Powiatu
 • Miasto i Gmina w Lipsku – Burmistrz Jacek Wielorański
 • Miasto i Gmina w Solcu nad Wisłą – Burmistrz Marek Szymczyk
 • Gmina Chotcza – Wójt Janusz Witczak
 • Gmina Rzeczniów – Wójt Karol Burek
 • Gmina Sienno – Wójt Mariusz Strąk

 

W imieniu awansowanych i wyróżnionych strażaków głos zabrał mł. bryg. Marcin Burek, który podziękował przełożonym za docenienie zaangażowania strażaków w wypełnianiu obowiązków służbowych.
Następnie głos zabierali goście przybyli na uroczysty apel (przedstawiciele samorządowców, instytucji państwowych, organizacji społecznych) składając gratulacje awansowanym, wyróżnionym i odznaczonym strażakom. Dziękowali lipskim strażakom za trud jaki wkładają w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi, jak również złożone zostały podziękowania za wkład w budowaniu i utrzymaniu sprawnego systemu ochrony przeciwpożarowej na szczeblu naszego powiatu.

 

Źródło: KP PSP w Lipsku; Starostwo Powiatowe w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*