System Informacji Przestrzennej Gminy Sienno
System Informacji Przestrzennej.

Realizując ustawowy obowiązek w zakresie prowadzenie metadanych, Wójt Gminy Sienno wdrożył System Informacji Przestrzennej Gminy Sienno. System Informacji Przestrzennej umożliwia publikację rejestrów w formie internetowego serwisu mapowego na tle danych ewidencyjnych i ortofotomapy. Dane przestrzenne są zaprezentowane w przejrzysty sposób dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

Wchodząc na stronę https://sip.gison.pl/sienno można pozyskać informacje na temat obowiązujących dokumentów planistycznych na terenie Gminy Sienno, tj. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego lub Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Źródło: UG w Siennie.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.