Strażacy z Krępy Kościelnej podsumowali rok 20224 marca 2023 roku w remizie jednostki OSP Krępa Kościelna odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022.

Na zebranie, licznie przybyli zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Technicznego Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie – mł. bryg. Karol Ziętala, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Lipsku – mł. bryg. Paweł Niewczas, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Lipsku i jednocześnie Z-ca dowódcy JRG – st. kpt. Piotr Czerwonka, Radny Rady Powiatu Lipskiego – Jan Cyran, Przewodniczy Sądu Honorowego ZOSP RP na Mazowszu – dh Tomasz Krzyczkowski, Radny Rady Miejskiej w Lipsku – Andrzej Barański, Sołtys Sołectwa Krępa Górna – Dariusz Pilecki i Marek Buza, który złożył podziękowanie z udział delegacji OSP w 100-leciu Pani Marianny Kowalczyk oraz druhowie OSP Krępa Kościelna.

Po przedstawieniu obszernych sprawozdań z działalności oraz finansowego, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium za okres sprawozdawczy. W wyborach uzupełniających wybrano nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a został nim druh Łukasz Bajkowski. Przyjęto także nowych druhów. Przedstawiono również ambitny plan działalności na rok 2023, który zdominowany jest staraniami o pozyskanie brakujących środków finansowych na zakup nowego samochodu. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze a zakończyło się wspomnieniami przy biesiadzie strażackiej.

Źródło: Tomasz Stempień.Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.