Starosta skraca pracę w piątek 15 wrześniaListen to this article
Czas czytania: < 1 minutę

Zarządzenie nr 22/2023 Starosty Lipskiego z dnia 13 września 2023 r. w sprawie: ustalenia godzin pracy Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniu 15 września 2023 r.

ZARZĄDZENIE nr 22/2023 Starosty Lipskiego z dnia 13 września 2023 r.

w sprawie: ustalenia godzin pracy Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniu 15 września 2023 r.

Na podstawie:
– art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustala się następujące godziny pracy urzędu Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniu 15 września 2023 r.: 7.30 – 10.00.

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie dotyczącej zarobków!

Porównanie zarobków wójtów, burmistrzów i starosty
2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.