Starosta Lipski na spotkaniu z minister A. MoskwąCzas czytania: 4 min.
Listen to this article

Minister Anna Moskwa ogłosiła nabory na działania środowiskowe dla mazowieckich samorządów.

13 marca 2023 r. podczas spotkania z samorządowcami w Przysusze, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła rozpoczęcie naboru wniosków na usuwanie azbestu oraz modernizację oświetlenia i wymianę źródeł ciepła dla samorządów w województwie mazowieckim. Na ulicach wielu mazowieckich miejscowości pojawiają się nowe lampy i nowoczesne systemy sterowania oświetleniem. Lepsze oświetlenie przynosi znaczące oszczędności oraz zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców.

25 mln zł na modernizację oświetlenia oraz wymianę źródeł ciepła

Dziękuję za bardzo dobre spotkanie, podczas którego rozmawialiśmy o środkach, które zostały już dobrze wydane: na ochronę środowiska i na oszczędność energii.

Zapowiedzieliśmy też dwa nowe programy.

Ich zakres powstał w wyniku konsultacji z lokalnymi mazowieckimi samorządami.

Pierwszy program jest kontynuacją ubiegłorocznego wsparcia, które ma przynieść oszczędności energii w samorządach poprzez wymianę oświetlenia, źródła ciepła w budynkach urzędowych lub samorządowych.

Łącznie przeznaczymy 25 mln zł, po 300 tys. dotacji dla samorządów na Mazowszu.

– mówiła minister Anna Moskwa.

Środki zostaną skierowane do jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, które zawarły z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie porozumienie w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”. Ogłoszony nabór wniosków w ramach programu „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła” umożliwi samorządom otrzymanie dotacji na modernizację oświetlenia wewnętrznego lub zewnętrznego w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Fundusz w ramach programu będzie też finansował zakup i montaż pomp ciepła w budynkach samorządowych oraz modernizację źródeł ciepła poprzez wymianę kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą. Możliwe będzie również uzyskanie dotacji na zastąpienie dotychczasowego kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła z wyłączeniem montażu kotła na węgiel, lub ekogroszek.

Jednorazowa dotacja może pokryć do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 300 tys. zł w danym roku kalendarzowym. Realizacja programu pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w samorządach. Zapobiegnie też lub całkowicie ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz zwiększy wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Pierwszą wersję programu „Modernizacja oświetlenia” WFOŚiGW w Warszawie uruchomił w połowie 2022 r. w odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem energetycznym wywołanym przez zbrodnicze działania Rosji na Ukrainie.

W ubiegłym roku podpisaliśmy blisko sto umów dotacyjnych na kwotę prawie 9 mln zł.

Zrealizowane przez samorządy projekty inwestycyjne pozwoliły im zaoszczędzić na rachunkach blisko 1,5 mln zł.

Nasz program jest odpowiedzią na rosnące ceny energii elektrycznej oraz ogrzewania.

Powstał dzięki konsultacjom, które prowadziliśmy z samorządowcami oraz mazowieckimi parlamentarzystami.

– podkreśla Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Blisko 8,5 mln zł na usuwanie azbestu

Ciągle mierzymy się z problemem zagospodarowania odpadów z azbestu.

Przygotowaliśmy w tym zakresie wsparcie w wysokości 35 tys. dla pojedynczej gminy.

– dodała minister Anna Moskwa.

Przedsięwzięcia związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest w województwie mazowieckim będą dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2023 r. kwotą 8 483 896,00 zł. Nabór w priorytetowym „Ogólnopolskim programie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” jest skierowany do gmin, związków międzygminnych i powiatów z województwa mazowieckiego. Do samorządów mogą zgłaszać się mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się azbestowego pokrycia dachu domu czy budynku gospodarczego. Niebezpieczny materiał jest bezpłatnie zbierany i utylizowany zgodnie z najnowszymi technologiami przez wyspecjalizowane firmy.

W tym roku kontynuujemy dofinansowanie działań związanych z utylizacją azbestowych pokryć dachowych zawierających rakotwórczy materiał.

Kolejne dotacje, które trafią do mazowieckich samorządów, przyczynią się do zminimalizowania negatywnych skutków dla zdrowia mieszkańców naszego województwa.

Ograniczamy też wpływ tego niebezpiecznego materiału na środowisko.

– podkreśla Marek Ryszka, prezes WFOŚiGW w Warszawie.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego samorządu oraz gminy wchodzącej w skład związku międzygminnego wynosi w tym roku 35 000,00 zł. Poziom dofinansowania zależny jest od wartości wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca i może wynieść nawet do 100% kosztów kwalifikowanych.

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez WFOŚIGW w Warszawie od 2019 roku z mazowieckich samorządów zniknęło ponad 87 tysięcy ton (87 342,09 Mg) niebezpiecznego materiału. Fundusz zawarł do tej pory 899 umów na kwotę ponad 25 mln zł (25 750 327,61 zł), z czego blisko 13 mln zł (12 875 164,66 zł) to środki własne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozostała część została przekazana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ekopracownia – zielone serce szkoły

Podczas konferencji minister Anna Moskwa zachęcała samorządowców do składania wniosków w ogólnopolskim naborze o dofinansowanie na ekopracownie. Program „Ekopracownia – zielone serce szkoły” umożliwia rozwój infrastruktury edukacyjnej. Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z harmonogramem konkursu, najpóźniej do końca maja 2023 roku z wybranymi placówkami zostaną podpisane umowy, a na początku czerwca rozpoczną się prace wykonawcze. Na terenie każdego powiatu w całej Polsce powstaną co najmniej dwie pracownie szkolne: przyrodnicza oraz dotycząca odnawialnych źródeł. Łącznie zostanie utworzonych 760 ekopracowni.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Powiatu Lipskiego: Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch oraz Urzędujący Członek Zarządu – Zbigniew Ostrach.

Źródło: MKiŚ; Starostwo Powiatowe w Lipsku.

Catering Zacisze


 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.