Prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych. Kiedy można?Czas czytania: 2 min.
Listen to this article

Petardy, rakiety, baterie, rzymskie ognie – używając ich, zachowajmy szczególną ostrożność. Większość z nich jest prawidłowo wykonana i oznakowana, ale nieprzestrzeganie zasad może doprowadzić do wypadku. Policjanci przypominają, że fajerwerki można używać tylko w wyznaczone dni w roku i koniecznie trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.

Przypominamy, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek poza wyznaczonym terminem są niedozwolone prawem. W większości gmin wprowadzono okresowe ograniczenia w stosowaniu materiałów pirotechnicznych. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Przepisem ograniczającym używanie pirotechniki jest przepis z kodeksu wykroczeń art. 51 dotyczący zakłócania spokoju lub porządku publicznego.

Przepis ten mówi:

§  1

Kto to krzykiem, hałasem alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 5000 złotych.

§  2

Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji, lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 5000 złotych.

§  3.

Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

 

Lipscy Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców  o zdrowy rozsądek podczas nocy sylwestrowej. Pamiętajmy, że fajerwerki  są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją.

 

KPP Lipsko

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.