Oświadczenie majątkowe – Burmistrz LipskaListen to this article
Czas czytania: 2 minut

Publikujemy oświadczenia majątkowe za 2022 rok. Dzisiaj Jacek Lucjan Wielorański.

 

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

Oświadczenie majątkowe składają radni, wójt, przewodniczący rady gminy zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Jacek Lucjan Wielorański  – Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko.

Oszczędności – prawie 240 tysięcy na koncie (konto wspólne z małżonką) i  498 tysięcy na lokatach.
Trzy lata temu miał tylko 157 tysięcy. Rocznie oszczędzał 200 tysięcy? Możliwe?

Dom – 170 metrów – burmistrz wycenił go na 570 tysięcy – współwłasność.

 
Działka – są dwie. 2312 mi 5435 mwycenione na 6 i 45 tysięcy.

Garaż – plus udział w nieruchomości wspólnej – 10 tysięcy.

Samochód – Audi i Volkswagen – bezcenne.

Kredyty: brak

Dochód: 244 tysięcy 971,85 zł – dochód brutto.
 

 

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie dotyczącej zarobków!

Porównanie zarobków wójtów, burmistrzów i starosty
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.