Organizacje i stowarzyszenia z powiatu lipskiego znalazły się na premiowanej liście!
Wyniki I etapu konkursu Mazowsze Lokalnie 2021.

W tym roku do konkursu Mazowsze Lokalnie wpłynęły 242 wnioski – 135 na Inicjatywy oddolne oraz 107 na Rozwój organizacji.

Każdy wniosek został oceniony przez dwóch niezależnych ekspertów z grona 17 osób. Wynik końcowy jest średnią ocen obu ekspertów. W I etapie oceny projektów można było otrzymać maksymalnie:

  • 26 punkty w ścieżce Inicjatywy oddolne
  • 14 punktów w ścieżce Rozwój organizacji pozarządowych

Do drugiego etapu (prezentacja przed komisją) zakwalifikowało się łącznie 213 projektów.Po zakończeniu oceny fiszek, najpierw stworzona została lista rankingowa projektów, których miejscem realizacji jest jedna z gmin nieobjętych działaniami FIO–Mazowsze Lokalnie w latach 2014–2020 (tzw. białe plamy). W pierwszej kolejności do drugiego etapu zostały skierowane projekty z tej listy. Wszystkie pozostałe projekty trafiły na wspólną listę rankingową i o ich przejściu do drugiego etapu konkursu decydowała punktacja.

W ramach ścieżki „Inicjatywy oddolne” do drugiego etapu zakwalifikowało się 125 projektów. Natomiast ze ścieżki „Rozwój organizacji” na komisje zapraszamy 88 wnioskodawców.Zgodnie z Regulaminem, projekty w ścieżce inicjatywy mogły otrzymać dodatkowe punkty strategiczne, w przypadku gdy:

  1. grupa nieformalna/ organizacja przewiduje współpracę z istniejącym ciałem dialogu lub utworzenie nowego ciała dialogu (np. rada działalności pożytku publicznego, rada seniorów, młodzieżowa rada miasta itp.) na terenie swojej gminy/powiatu – 2 punkty,
  2. grupa nieformalna/ organizacja przewiduje włączenie w planowane działania osoby reprezentujące mniejszości narodowe, etniczne oraz migrantów przybywających do Polski – 2 punkty.

Operator zastrzega sobie możliwość weryfikacji przyznanych punktów strategicznych podczas II etapu oceny – rozmowy przed komisją. Oznacza to, że przyznane punkty dodatkowe mogą zostać anulowane lub w przypadku innych projektów dodane.Listy rankingowe:

Wnioskodawcy otrzymały już e-mail z dalszymi informacjami dot. procesu oceny, które będą dostępne również na www. Każdy zakwalifikowany wnioskodawca zobowiązany będzie do zapisania się na jeden z kilku terminów komisji, które w tym roku odbędą się online.

Konkurs jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Źródło: Mazowsze Lokalnie.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*