Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Lipsku!
W związku z przedłużającą się pandemią COVID-19 dość skromnie w roku bieżącym obchodzono w Lipsku uroczystości związane z obchodami 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Od godz. 12:15 przedstawiciele władz samorządowych powiatu lipskiego, instytucji i stowarzyszeń wraz z mieszkańcami Lipska uczestniczyli w mszy świętej celebrowanej przez ks. dziekana parafii p.w. św. Trójcy w Lipsku – Henryka Jagiełę.

Po zakończonej mszy św. w lipskim kościele, zaprezentowany został okolicznościowy program słowno-muzyczny. Przygotowali go uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. A.G. Bema oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. św. Jana Pawła II w Lipsku.

Przepiękny występ grupy młodzieży pod czujnym okiem księży i sióstr lipskiej parafii nawiązywał zarówno do rocznicy Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 r. przez Sejm Czteroletni, jak i do przypadającego również na ten dzień Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto to zostało ustanowione w 1920 r. i upamiętnia śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej.

Następnie uczestnicy wydarzenia przemieścili się na cmentarz parafialny, gdzie na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego i przy Krzyżu Katyńskim złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

W obchodach 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja udział wzięli: przedstawiciele władz samorządowych którym przewodniczył Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch wraz z Urzędującym Członkiem Zarządu Powiatu Lipskiego – Zbigniewem Ostrachem i Przewodniczącym Rady Powiatu – Józefem Sosnowskim, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Lipsku – Kazimierz Czerwonka, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku – st. bryg. Tomasz Krzyczkowski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Lipsku – Tomasz Stempień, Z-ca Komendanta Mazowieckiej Chorągwi ZHP i Komendant Hufca ZHP w Lipsku – hm. Krzysztof Furmanek, Przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Lipsku – Wojciech Dziółko, Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, a także przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej Nr 1005 „Strzelec” w Lipsku, którzy uczcili dodatkowo swoją rocznicę powołania Jednostki Strzeleckiej w Lipsku złożeniem wiązanki kwiatów przy kwaterze żołnierskiej.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*