Nowy sprzęt dla PSP w Chotczy!
Nowe urządzenia i oprogramowanie, stanowiska komputerowe, laptopy, projektory, zestawy internetu mobilnego czy szkolenia i instruktaże online – to tylko niektóre z efektów unijnego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.

Umowy z nowymi beneficjentami projektu podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wziął udział także radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

Na szczególną rolę dofinansowania szkół zwraca uwagę wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Uczniowie i nauczyciele to grupy, na których pracy szczególnie odbił się czas pandemii. Mimo że we wrześniu nauka ma rozpocząć się w szkolnych murach, powinniśmy być przygotowani na każdą ewentualność. Nowy sprzęt to inwestycja w przyszłość uczniów i komfort pracy nauczycieli.

– dodaje.

Wartość realizowanego przez samorząd Mazowsza unijnego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego wynosi już ponad 55 mln zł. Co istotne, sprzęt otrzymają placówki, które do tej pory nie brały udziału w projekcie. Do programu dołączyło dziś 26 szkół z regionu radomskiego, w tym trzy z powiatu lipskiego.

Sprzęt, jaki otrzymają szkoły, będzie stanowił bardzo duże wsparcie nie tylko w okresie pandemii.

– wskazuje radny Tomasz Śmietanka.

Chcemy zadbać o to, by jak najwięcej uczniów miało dostęp do nowoczesnych pomocy naukowych, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu do szkół zostaną dostarczone nowe urządzenia i oprogramowanie. Będą to m.in. stanowiska komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne, laptopy, projektory oraz moduły i programy edukacyjne, w tym pakiety Office 365. Co ważne, uczniowie bez dostępu do sieci zostaną wyposażeni w internet mobilny. Program obejmuje również szkolenia oraz zdalne instruktaże, które pomogą nauczycielom i uczniom przygotować się do ewentualnego kolejnego okresu nauki zdalnej oraz efektywnie korzystać z zakupionego sprzętu.

Lista szkół z dofinansowaniem z powiatu lipskiego:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk Partyzanckich w Chotczy (wnioskodawca Gmina Chotcza);
  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą (wnioskodawca Powiat Lipski);
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą (wnioskodawca Miasto i Gmina Solec nad Wisłą).
Projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego; Rafał Rajkowski.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*