Niepełnosprawni i ich opiekunowie wspierani przez Powiat LipskiPowiat Lipski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w 2023 roku realizuje.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 to programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które finansowane są ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Powiat Lipski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku), który realizuje program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”, otrzymał dofinansowanie w kwocie: 814 174,02 zł (jest to całkowita wartość zadania).

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Program w 2023 roku skierowany jest do 36 osób niepełnosprawnych w tym: 26 osób ze znacznym stopniem, 6 osoby z umiarkowanym stopniem, 4 dzieci do 16 roku życia.

Z kolei w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 otrzymano dofinansowanie w kwocie: 469 900,94 zł (jest to całkowita wartość zadania).

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowany jest w dwóch formach: pobyt dzienny oraz pobyt całodobowy.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W ramach pobytu dziennego, usługą objętych zostanie 2 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 22 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi – łącznie 24 uczestników Programu.

W ramach pobytu całodobowego usługą objętych zostanie 14 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 14 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi – łącznie 28 uczestników Programu.

Źródło: PCPR w Lipsku.Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.