Napaść na mienie burmistrzaCzas czytania: 2 min.

Napaść na burmistrza, nawet w postaci uszkodzenia jego domu przez obcą osobę, jest działaniem nie tylko naganym, ale także niedopuszczalnym w każdej społeczności, która ceni sobie demokrację, poszanowanie prawa i podstawowe zasady współżycia społecznego.

Burmistrz, jako wybrany przedstawiciel władz lokalnych, ma za zadanie służyć swojej społeczności, dbając o jej dobrostan, bezpieczeństwo i rozwój.

Atakowanie go lub jego własności jest atakiem na same fundamenty demokratycznych instytucji i naruszeniem podstawowych praw jednostki.

Takie działania generują atmosferę niepokoju i nieufności w społeczności lokalnej. Powodują one także dezorganizację pracy władz oraz mogą prowadzić do zakłócenia procesów decyzyjnych i destabilizacji społecznej.
Stało się to dzień przed Wigilią.

23 grudnia doszło do uszkodzenia elewacji budynku i wybicia szyby w oknie.

Zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy (art. 288) – Kodeks Karny.

§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 
Policja sprawę umarza.

Policja prowadziła postępowanie przygotowawcze, szukała nagrań z monitoringu. Sprawcy nie ustaliła.

W dniu 26.02.2024 roku postępowanie zostało zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy.

Niezależnie od ewentualnych sporów czy różnic zdań, istnieją zawsze legalne i pokojowe sposoby wyrażania niezadowolenia czy krytyki wobec działań władz, takie jak uczestnictwo w dyskusjach publicznych, korzystanie z prawa do głosowania czy udział w działaniach obywatelskich.

Napaść fizyczna czy uszkodzenie własności nie są sposobami na rozwiązanie konfliktów ani wyrażanie niezadowolenia w stosunku do Burmistrza Strąka.

Ciekawe jakie były motywy działania sprawcy…

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam szukać nieprawidłowości

Nasza ankieta

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.