Na co wydadzą pieniądze?
Radni województwa mazowieckiego przyznali pierwsze dofinansowania w ramach programów wsparcia. Pomoc dla sołectw i działkowców oraz środki na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu – w powiecie lipskim dofinansowanych zostanie w sumie 31 projektów kwotą 310,8 tys. zł.

 

Programy wsparcia to odpowiedź władz województwa na potrzeby mieszkańców regionu. W sumie samorząd Mazowsza realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Cztery z nich zostały już rozstrzygnięte.

Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu.

– zaznacza marszałek Adam Struzik.

 

Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie.

– dodaje.

 

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie lipskim dofinansowanie w wysokości 3,8 tys. zł umożliwi odmulenie i pogłębienie zbiornika wodnego wraz z wykonaniem dojścia i schodów na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,SŁONECZNY”.

 

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie lipskim dofinansowane zostaną dwa projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 13,6 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie gminy Sienno – 4,9 tys. zł;

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Chotcza – 8,6 tys. zł.

 

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy, z czego1 z powiatu lipskiego, która otrzyma dofinansowanie w wysokości 23,4 tys. zł na działania na rzecz podniesienia poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko poprzez rewitalizację istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej.

Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, program jest odpowiedzią na potrzeby Mazowszan i lokalnych samorządów.

Dziś działania proekologiczne są bardzo popularne. Myślę, że to efekt coraz większej świadomości mieszkańców o tym, jak duży wpływ na zmiany klimatyczne mają podejmowane przez nas decyzje i sposób życia. Wprowadzanie takich rozwiązań do naszego otoczenia to szansa na zatrzymanie degradacji środowiska na rzecz pozytywnych zmian.

 

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie lipskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 27 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 270 tys. zł.

Jak zaznacza przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Leszek Przybytniak, w tym roku aż 1172 projekty otrzymają wsparcie od samorządu Mazowsza.

Nie są to duże granty, ale ich efekty co roku nas zaskakują. Nasze mazowieckie sołectwa są kreatywne i mają dużo energii do działania, dlatego wiem, że i w tym roku nie zabranie ciekawych przedsięwzięć.

Dofinansowane zostały:

– zagospodarowanie terenu w sołectwie Tymienica Stara – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Kałków – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Ranachów – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Pasieki – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Kochanów – Sajdy – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Stare Gardzienice – 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Babilon – 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Lipa Krępa – 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Nowa Wieś– 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Gołębiów– 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Jelonek– 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Maziarze– 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Wola Solecka Druga – 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Huta – 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Poręba – 10 tys. zł;

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Długowola Druga – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu w sołectwie Ciecierówka – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu w sołectwie Stary Rzechów – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w miejscowości Jawor Solecki – 10 tys. zł;

– instalacja nowych punktów oświetlenia ulicznego w Jaworskiej Woli – 10 tys. zł;

– budowa altany dla sołectwa Kadłubek – 10 tys. zł;

– remont kapliczki w miejscowości Adamów – 10 tys. zł;

– modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Piotrowińskiej – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w Marianowie – 10 tys. zł;

– budowa altany dla sołectwa Las Gliniański – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w Boiskach-Kolonii – 10 tys. zł;

– rozbudowa punktów oświetlenia ulicznego w Kalinówku – 10 tys. zł.

Artykuł promocyjny.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*