MiG Lipsko z dofinansowaniem na rewitalizację istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej
Działania na rzecz podniesienia poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko poprzez rewitalizację istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej to inwestycja, która jeszcze w tym roku powstanie w ramach programu „Mazowsze dla klimatu”.

 

Zdaniem marszałka Adama Struzika to dobry punkt wyjścia do walki o nasze środowisko.

Kwestia zmian klimatycznych nie jest dziś już tylko hasłem czy przepowiednią, ale realnym problemem, z którym mamy do czynienia na co dzień. Musimy działać, by zatroszczyć się o to, co mamy nie tylko z myślą o nas samych, ale i o przyszłych pokoleniach. Kluczem do tego są właśnie proekologiczne inwestycje, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodą, tworzenie zielonych przestrzeni czy stosowanie energooszczędnego oświetlenia w przestrzeni publicznej. I temu służy nasz program.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 to nowy program samorządu województwa mazowieckiego.

Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, program jest odpowiedzią na potrzeby Mazowszan i lokalnych samorządów.

Dziś działania proekologiczne są bardzo popularne. Myślę, że to efekt coraz większej świadomości mieszkańców o tym, jak duży wpływ na zmiany klimatyczne mają podejmowane przez nas decyzje i sposób życia. Wprowadzanie proekologicznych rozwiązań do naszego otoczenia to szansa na zatrzymanie degradacji środowiska na rzecz pozytywnych zmian.

 

W ramach programu samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie na zadania dotyczące: realizacji błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej, retencjonowania wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej oraz realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego.

O wsparcie mogły ubiegać się wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego. Każda z nich mogła złożyć maksymalnie jeden wniosek. Pomoc finansowa w ramach programu nie mogła przekroczyć kwoty 100 tys. zł. W powiecie lipskim wsparcie samorządu Mazowsza w wysokości 23 475 zł umożliwi realizację jednego projektu pn. Działania na rzecz podniesienia poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko poprzez rewitalizację istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej.

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*