Marzenie wójta staje się faktemCzas czytania: 3 min.

9 marca 2023 r. na zaproszenie Wójta Gminy Rzeczniów Karola Burka odbyło się spotkanie Dyrekcji Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie, Działu Rozwoju, Gazowni i Działu Inwestycji z przedstawicielami Gminy i mieszkańcami miejscowości, w których jest wybudowany i realizowany gazociąg.

Na wstępie Wójt przywitał licznie zgromadzonych Mieszkańców, Przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa: Emilię Banaszczyk – Dyrektora, Pawła Kosmalskiego – Zastępcę Dyrektora oraz Kierowników – Pawła Włodarczaka, Krzysztofa Matuskę i Kacpra Czubaka, a także państwa radnych i sołtysów na czele z Zygmuntem Wicikiem – Przewodniczącym Rady Gminy, z Wiolettą Żurek – Wiceprzewodniczącą oraz pracowników Urzędu Gminy na czele z Justyną Niedziela-Gawlik – Sekretarzem Gminy oraz Edytą Walczyk – Skarbnikiem Gminy.

Wójt podziękował Przedstawicielom Polskiej Spółki Gazownictwa za realizację budowy gazociągu dla Gminy Rzeczniów. Podkreślił ogromne zaangażowanie Zarządu PSG na czele z Robertem Więckowskim – Prezesem i Jakubem Kowalskim – Wiceprezesem.

Podczas spotkania przedstawiony został zakres i etapy realizowanego gazociągu na obszarze Gminy Rzeczniów oraz został wskazany termin zakończenia budowy. Następnie przedstawiciele OZGW omówili proces przyłączenia się do sieci gazowej, proces inwestycyjny realizacji budowy przyłącza i odpowiadali na pytania mieszkańców.

Przekazano, że inwestycja obejmuje budowę ok. 19 700 m gazociągów i jest realizowana w oparciu o umowę z dn. 19.04.2021 r., zawartą z firmą DOM SYSTEM Sp. z o.o. i realizowana jest w podziale na etapy z terminem zakończenia zadania w II półroczu br.

Obecnie zrealizowano etap II – w podziale na:

  • etap 2A – gazociąg PE DN160, L = 5560,0 od m. Grabowiec do m. Rzeczniów-Kolonia, gm. Rzeczniów wraz z 4 przyłączami gazu w m. Rzeczniów nr 1 (dz. nr 245), Rzeczniów nr 52, Grabowiec, ul. Rynek nr 11A. Grabowiec, ul. Wąchocka nr 20. W ramach osobnego zadania, w m. Grabowiec została posadowiona i uruchomiona mikrostacja LNG zasilająca sieć gazową zrealizowaną w ramach etapu 2A, umożliwiająca zasilenie w paliwo gazowe m.in. obiekty użyteczności publicznej – Szkoły, Parafii oraz OSP;
  • etap 2B – gazociąg PE DN160, L = 3740,0 od m. Rybiczyzna, Dubrawa do m. Grabowiec, gm. Rzeczniów.

Pozostał do realizacji etap I:

  • etap I – gazociąg PE DN180, L = 5060,0 m + PE DN160, L = 5340,0 m w m. Koszary, Kotlarka, Maziarze Stare, gm. Iłża, Rybiczyzna, gm. Rzeczniów (obecnie rozpoczęto już prace budowlane w terenie – na chwilę obecną wybudowano odcinek gazociągu na długości około 500 m od m. Rybiczyzna w kierunku m. Maziarze Stare.

Na zakończenie Wójt Karol Burek podziękował wszystkim zgromadzonym za merytoryczne i owocne spotkanie.

Ponad pięć lat temu rozpocząłem starania o budowę gazociągu w Gminie Rzeczniów.

Wówczas mało kto wierzył w powodzenie mojego pomysłu.

Wielu mówiło, iż to się nie może udać bo już byli tacy, którzy próbowali.

Dziś jesteśmy świadkami wielkiego sukcesu naszego Samorządu – realizacja I etapu budowy gazociągu gminnego stała się faktem.

Przed nami wiele pracy nad rozbudową sieci.

Ale już teraz właściciele nieruchomości, które znajdują się na trasie gazociągu, mogą składać wnioski na przyłączenie do sieci.

Bardzo się cieszę z wczorajszego spotkania i dziękuję naszym Gościom i licznie zgromadzonym naszym Mieszkańcom za znakomite, merytoryczne i owocne spotkanie.

– informuje Karol Burek, Wójt Gminy Rzeczniów.

Źródło: UG w Rzeczniowie; Karol Burek.

Nasz sondaż. Zagłosuj

Tak z ciekawości pytanie :)
Czy wybralibyście twórcę i naczelnego MojeLipsko.info na swojego wójta/burmistrza?

wspieraj nas cyklicznie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.