Jak zgłosić się do Obwodowej Komisji Wyborczej?Czas czytania: 3 min.
Listen to this article

Informacja dla komitetów wyborczych chcących dokonać zgłoszeń kandydatów do prac w Obwodowych Komisjach Wyborczych w związku z zaplanowanymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta RP.

Urząd Miasta i Gminy Lipsko, zapewniając obsługę urzędnika wyborczego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zaplanowanych na dzień 10 maja 2020 roku wyborów Prezydenta RP informuje, że:

1. zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy przesłać w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: zgloszenia.okw@lipsko.eu
2. Pod numerem telefonu 048 37 84 134 (w dni robocze od 8:30 do 14:30) można uzyskać informacje w sprawie zgłoszeń kandydatów do prac w obwodowych komisjach wyborczych.
3. Przesłane w w/w formie zgłoszenie nie wymaga podpisu elektronicznego do tego aby było skutecznie wniesione.
4. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r tj. piątek, w godzinach pracy urzędu Miasta i Gminy Lipsko, tj. do godziny 15:00. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data i godzina wpływu odnotowana przez serwer pocztowy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko obsługujący adres mailowy: zgloszenia.okw@lipsko.eu
5. Po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko z dopiskiem na kopercie „Oryginał zgłoszenia kandydatów do OKW MiG Lipsko – Wybory Prezydenckie 2020.”

Ważne!
Oryginalne dokumenty zgłoszeniowe nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń tj. do 10 kwietnia 2020 r. Prosimy jednak o dosłanie ich niezwłocznie!

W związku z przyjętym sposobem wysłania zgłoszenia skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Jednocześnie Miasto i Gmina Lipsko informuje, że w/w sposób postępowania jest zgodny z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej określonymi w piśmie z dnia 26 marca 2020 r. (znak: DRD-7511/1/22/20). Urząd Miasta i Gminy Lipsko przeprasza za utrudnienia związane z przyjętym sposobem przyjmowania zgłoszeń, które wynikają z zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Załączniki:
1. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu z dnia 26 marca 2020 r. (znak: DRD-7511/1/22/20),

Pismokbw.pdf

2. Wzór zgłoszenia kandydatów do OKW (komitety)

Formokw.docx

3. Wzór zgłoszenia kandydatów do OWK (osoby indywidualne)

Formokwindywid.docx

Wszelkie informacje dotyczące wyborów Prezydenta RP na terenie Miasta i Gminy Lipsko publikowane sa pod adresem: https://lipsko2.bip.gmina.pl/index.php?id=320

Źródło: Miasto i Gmina Lipsko.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.